Ngoại hình Macbook Air 2019
Giống như MacBook Air 2018, MacBook Air 2019 có ngoại hình cải tiến hoàn toàn so với model MacBook Air 2017 trở về trước. Cụ thể như sau:

Hình dáng giống tương đối...