LỘ TRÌNH KHÓA HỌC KẾ TOÁN TẠI THỦ ĐỨC
Lộ trình học
Thời lượng học
I. Kế toán thuế : học lý thuyết két hợp thực hành luônBài kiểm tra cuối khóa 5 buổi:2b lí thuyết, 3b thực hành
II. Nguyên lý kế toán: có bài tập nguyên lý và bài kiểm tra cuối khóa 2 buổi
III. Nghiệp vụ kế toán 11 buổi
1. Tổ chúc công tác kế toán tại DN và nghiệp vụ kế toán tài sản cố định, công cụ dụng cụ- Nội dụng hoạch toán- Lập chứng từ thực tế 1 buổi
1 Nghiệp vụ kế toán mua nguyên vật liệu, hàng hóa- Nội dụng hoạch toán- Lập chứng từ thực tế 1 buổi
2 Nghiệp vụ kế toán tiền lương- Nội dụng hoạch toán- Lập chứng từ thực tế 1 buổi
3 Nghiệp vụ kế toán giá sản xuất- Nội dụng hoạch toán- Lập chứng từ thực tế 1 buổi
4 Nghiệp vụ kế toán các khoản chi phí của doanh nghiệp- Nội dụng hoạch toán- Lập chứng từ thực tế 2 buổi
5 Nghiệp vụ kế toán các khoản doanh thu, xác định kết quả sản xuất kinh doanh và lập báo cáo tài chính- Thực hành và làm bài kiểm tra cuối học phần 2 buổi
công ty kế toán hà nội

IV. Thực hành trên máy tính 14 buổi
1. Thực hành vào sổ và lập BCTC trên Excel 10 buổi
2. Thực hành vào sổ và lập BCTC trên phần mềm Misa 3 buổi
3. Giảng viên chữa bài tập cho học viênLàm bài kiểm tra cuối khóaXếp loại bài thi và cấp chứng chỉ 1 buổi

Chúc bạn có 1 khóa học tuyệt vời

Giảng viên có kinh nghiệm, nhiệt tình và thân thiện
học chứng chỉ kế toán ở đâu

Môi trường học đầy đủ cơ sở vật chất và kĩ thuật, học viên được trang bị đầy đủ tài liệu học.

Thời gian học linh hoạt:

Buổi sáng: 8h-11h
Buổi chiều: 14h- 16h30
Buổi tối: 18h- 20h30
lớp học kế toán tổng hợp

Chính sách đặc biệt:

Chúng tôi với mong muốn tạo điều kiên tốt nhất cho cho viên:
Giảm 30% học phí cho sinh viên
Giảm 20% học phí cho người đi làm
Giảm thêm 5 % khi đi 2 người , miễn phí 1 người khi đi 6 người