Chân thành cảm ơn mọi người đến tập đoàn Việt Nam Tông Phái - Binh Gia Môn. Đây là môn võ học không hình tướng. Binh Gia Môn - Việt Nam Tông Phái giúp chúng ta luôn vận động tâm trí để kiến tạo ra mưu kế nhằm giúp bản thân giúp người, giúp cuộc sống, sống một cuộc đời an lạc, đó chính là Binh Pháp của Binh Gia Môn - Việt Nam Tông Phái!Lấy Quỷ Cốc Tử và Tôn Tử là nhị vị Tổ sư gia
Lấy Tôn Tử Binh Pháp làm Nội công tâm pháp
Lấy Quỷ Cốc Tam Thập Lục Kế làm Tổng bộ chiêu thức
Lấy chữ Không làm đạo đức
Lấy chữ Xả làm tinh thần
Lấy Từ Bi làm năng lượng
Lấy chữ Tĩnh để hộ tâm
Dùng Vi Kỳ để luyện công


Bản chất của Kế là Deception. Tại sao lại nói thế, thường thì khi áp dụng kế vào một chủ thể. Nếu chủ thể này biết rõ là ta đang áp kế thì kế sẽ không thành. Khi kế thành công và chủ thể biết là bị áp kế, thì sẽ thất vọng, cảm thấy bị lừa.

Tất nhiên có kế tốt có kế xấu. Giống như lừa cho con đọc sách là lừa tốt. Lừa tiền lừa bạc lừa lòng tin của người khác là lừa không tốt. Thế nên bản chất là tâm sáng thì kế sáng, tâm tối thì kế tối. Dùng dao đâm chết người. Người bị chết không phải tại con dao mà tại thằng cầm dao đâm.

Nên song song với việc luyện kế, là luyện tâm. Gặp chuyện bị dính kế thì đừng trách kế mà trách mình chưa đủ sức chống kế của địch. Như Chu Du phải than “Trời đã sinh Du sao sinh Lượng”. Chu Du không hề than “Tiên sư bố thằng nào dạy ra binh pháp”.Nay trích một câu của Tôn Tử để khắc cốt ghi tâm:

Binh giả, ngụy đạo dã. Cố năng nhi thị chi bất năng. Dụng nhi thị chi bất dụng, cận nhi thị chi viễn, viễn nhi thị chi cận. Lợi nhi dụ chi, loạn nhi thủ chi, thực nhi bị chi, cường nhi tị chi, nộ nhi náo chi, ti nhi kiêu chi, dật nhi lao chi, thân nhi li chi. Công kỳ vô bị, xuất kỳ bất ý. Thủ binh gia chi thắng, bất khả tiên truyền dã.

Dịch là:

Đánh nhau là phải lừa nhau. Đập được phải giả vờ ko đập nổi, hành quân phải giả vờ như bất động, gần phải giả vờ xa, xa phải giả vờ gần. Địch muốn lợi, dùng mồi dụ nó. Nó loạn, đập chết nó. Nó cẩn thận thì sẵn sàng tiếp đòn của nó. Nó mạnh, tránh né nó. Nó giận dữ, chọc nó điên thêm. Nó khiêm hạ, cố chịu đựng nó. Nó nghỉ thì thúc giục nó. Nó đoàn kết thì chia rẽ nó. Đánh lúc nó không phòng bị. Xuất hiện ở chỗ nó không ngờ tới. Vì thế, đánh nhau, thắng được là ở chỗ địch không thể ngờ.

Mục đích Binh Gia Môn

1. Đào tạo cho nhóm quản lý/sáng lập viên có trình độ Binh Pháp cho Việt Nam
2. Nâng tầm các thủ lĩnh cống hiến cho các kế hoạch của Binh Gia Môn bao gồm (Lập nghiệp/Quản Lý/Đầu tư)
3. Gia Tăng kiến thức binh pháp đến nâng cao cho xã hội và giới trẻ Việt Nam.

Phân loại Tướng tại Binh Gia Môn - Việt Nam Tông Phái

Ưng Tướng: (Eagle) Visionary Leader, thường sẽ vào vị trí CEO, GM, ED etc (Nhìn xa, trông rộng là sức mạnh)
Hổ Tướng (Tiger) Operation Leader, thường sẽ vào vị trí COO, CFO, CIO etc. (Chi tiết, sắp xếp là sức mạnh)
Xà Tướng (Snake) Negotiation Leader, thường sẽ lead M&A unit etc. (biến báo, linh hoạt là sức mạnh)
Hồ Tướng (Fox) Deception Leader, thường là strategic advisor etc. (thật giả lẫn lộn, tầng tầng lớp lớp là sức mạnh)

Lời thề sư môn

1. Nghiêm túc với sự chỉ dẫn của trưởng bối.
2. Kinh doanh minh bạch không hai sổ.
3. Hành xử với nhân viên bằng tình người trước lợi nhuận.
4. Không bao giờ thu nợ bằng bạo lực.
5. Hết lòng giúp đỡ đồng môn và môn phái trong khả năng của mình.

Hãy kết nối cùng Binh Gia Môn để tự huấn luyện mình thành người dẫn đầu giúp cuộc sống, kiến tạo một cuộc đời an lạc.