Search Console là công cụ rất chi là cần thiết với mỗi các bạn, các SEOer, các quản trị viên website. Tuy nhiên, 2 nhóm đối tượng này không phải là nhóm ngưới duy nhất nên áp dụng Google Webmaster Tool – Search Console. Cụ thể:

1. tất cả chủ đạt được kinh doanh, tất cả nhà đại diện cho website, thương hiệu

Nếu chúng ta là một chủ có được kinh doanh, hoặc các nhà quản lý, bạn có thể không cần biết tất cả tất cả tính năng của Search Console. Tuy nhiên, việc biết dử dụng tại mức tối thiểu cơ bản sẽ là điều vô cùng cần thiết. Bởi nếu chúng ta không quản trị, chúng ta sẽ buộc phải thuê một người nào đó khác quản trị thay chúng ta. và sẽ vô cùng nguy hiểm nếu như giao quyền đạt được tài khoản search console của website vào tay người ngoài. tất cả công sức tiền bạc bạn bỏ ra có thể bị sụp đổ chỉ sau vòng vài thực hiện.

Thế nên, bạn nên biết những thực hiện quản trị tối thiểu, ít nhất là biết quản trị quyền sử hữu của mình để chia sẻ quyền ứng dụng cho một người nào đó khác, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho quyền đạt được website.

2. những tư vấn viên SEO hoặc marketing

Đối với bất kỳ ai đang thao tác tất cả chiến dích online marketing, Search Console sẽ giúp cho các bạn quản lý có lợi lưu lượng truy cập của website, đỉnh cao cho công việc ranking website trên bảng kết quả tìm kiếm SERP, đồng thời giúp chúng ta đưa ra quyết định về việc nên để website của mình xuất hiện như thế nào trước mắt người dùng công cụ tìm kiếm.

các bạn cũng có thể kết hợp tất cả dữ liệu mà các bạn thu được từ Search Engine với các dữ liệu về người sử dụng của website trên Google Analytics để đưa ra tất cả quyết định chuẩn xác nhất để tăng và phát triển hoạt động của website. các dữ liệu này cũng là tất cả nguồn tài nguyên vô giá cho công việc phân tích tâm lý quý khách và thị trường để phục vụ cho chiến dịch online marketing.

3. các quản trị viên website

Bất cứ quản trị viên của một website nào cũng đều muốn website – đứa con tinh thần của mình ngày một trở nên phát triển hơn. cùng với Search Console sẽ giúp cho các bạn hạn chế các tất cả lỗi còn tồn ở trên trang như trùng lặp tiêu đề, broken link, tốc độ tải trang, từ chối liên kết (disavow links),… và cảnh bảo cho các chủ sở hữu web nếu công cụ tìm kiếm phát hiện tình trạng spam xuất hiện trên site.

4. những nhà phát triển website – Web Developer

Nếu các bạn muốn website của mình được hiển thị một cách chi tiết nhất trên bảng kết quả tìm kiếm (SERP), bạn có thể phải cần đến các công cụ đánh dấu dữ liệu, hoặc ứng dụng các đoạn code để khai báo chi tiết hơn đến công cụ tìm kiếm những loại thông tin nào mà bạn cần làm nổi bật trên trang. Google Search Console sẽ giúp cho bạn quản lý có ích những tính năng này, thông báo đến cho bạn cụ thể tất cả trang nào trên site đang bị lỗi về dữ liệu có cấu trúc.

5. tất cả nhà phát triển sử dụng – App Developer

Khi các bạn tạo ra một áp dụng và các bạn muốn tìm hiểu xem người tận dụng tìm thấy dùng của mình bằng cách nào trên Google Search, Webmaster Tools sẽ giúp các bạn theo dõi và quản lý traffic truy cập vào áp dụng của các bạn giống như tất cả gì mà công cụ này có thể làm với website.