Văn phòng luật Hồ Chí Minh hỗ trợ tư vấn thủ tục làm giấy phép trang thông tin điện tử, mục tiêu của các trang tin này là nhằm mục đích quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp, là một cổng giao tiếp, cổng thông tin hiệu quả, phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Trang thông tin điện tử là gì?
Trang thông tin điện tử tổng hợp là một trang chuyên cung cấp các thông tin tổng hợp về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội trên internet và có cơ sở trích dẫn lại thông tin từ nguồn chính thức của các cơ quan báo chí hoặc từ các trang thông tin điện tử của các cơ quan Đảng và Nhà nước.
Điều kiện để thiết lập trang tin điện tử tổng hợp:
Là một tổ chức, doanh nghiệp tuân thủ pháp luật của nhà nước;
Có đủ phương tiện kỹ thuật, nhân sự, chương trình quản lý phục vụ cho việc thiết lập, cung cấp và quản lý thông tin phù hợp với quy mô hoạt động;
Cam kết của người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp chịu tất cả các trách nhiệm đăng tải trên trang thông tin điện tử và tuân thủ các quy định tại Nghị định này và các quy định về quản lý thông tin điện tử trên Internet.
Trình tự thực hiện:
a. Chuẩn bị hồ sơ: Công ty hoàn thiện hồ sơ theo quy định
b. Nộp hồ sơ: Công ty nộp hồ sơ về: Trung tâm Internet Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du, Hà Nội
c. Thẩm định hồ sơ và trả lời kết quả: Trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ của doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ gửi văn bản thông báo xác nhận đã nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ và đưa vào danh sách quản lý tại Website thongbaotenmien.vn, hoặc văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trong trường hợp hồ sơ đăng ký không hợp lệ theo quy định.
Xem thêm: http://www.luatsuhcm.vn/van-phong-luat-ho-chi-minh/