giá tiền giảm chất thải là khoản tiền phải bỏ ra để giảm lượng chất phát thải vào môi trường tự nhiên hoặc hạ thấp mật độ chất thải trong môi trường kế bên. Thí dụ, có một mọi người giấy thành lập ở cạnh một dòng sông, khi công ty động tác bình thường, nó sinh ra một lượng khá lớn chất thải hữu cơ, cách giải quyết rẻ tiền nhất là bơm chúng xuống sông. Nhưng do quy định của quy định, người dùng phải có các biện pháp công nghệ và quản lý để giảm chất độc hại phát thải vào môi trường nước của con sông. xử lý chất thải công nghiệp

giá thành để tiến hành các hoạt động này được gọi là “tầm giá giảm thải ” vì chúng là giá tiền để thanh toán hoặc giảm bớt lượng cặn bã thải xuống dòng sông. mức giá này khác biệt với mỗi loại chất thải, cũng không giống nhau ngay cả đối với cùng chất thải nhưng khác nguồn thải và đặc điểm của kỹ thuật trong phân phối. Chẳng hạn, tầm giá để giảm phát thải SO2 từ các dân dụng điện khác với tầm giá để giảm khí độc hại của một doanh nghiệp hoá chất, hoặc mức giá này của một công ty có khoa học hiện đại cũng khác với người tiêu dùng còn dùng kỹ thuật cũ, lỗi thời gây ô nhiễm cao hơn. Đồng thời, cũng phải lưu ý rằng “ giá thành giảm thải ” ở đây còn được dùng với ý nghĩa rộng, có đa số các phương pháp đang có để giảm chất phát thải như thay đổi kỹ thuật cung cấp, chuyển đổi vật tư đầu vào, tái tuần hoàn chất thải, xử lý, di chuyển hay phải bỏ một vị trí chế tạo, v..v.

Để minh hoạ khái nệm này, tầm thường được thể hiện bằng biểu đồ và nghiên cứu với “tầm giá giảm thải sát ngừng ” hơn là với tổng giá tiền để giảm thải. Hình 2-3 biểu thị các hàm giá tiền giảm thải sát ngừng đại diện, những đơn vị trên trục hoành là lượng chất ô nhiễm, đơn vị trên trục tung là số tiền chi phí. Hàm tầm giá giảm thải sát dừng cho biết giá thành cộng thêm để thực hiện giảm một đơn vị của mức độ chất phát thải hoặc giá tiền tiết kiệm được nếu mức độ chất phát thải tăng một đơn vị. Trên trục hoành, các đường cong giá thành sát giới hạn bắt nguồn ở các mức độ chất phát thải không được kiểm soát, nghĩa là các mức độ chất phát thải trước khi tiến hành bất cứ tác động nhằm giảm phát thải vào môi trường. Nói chung chúng dốc lên phía trên, về bên trái, diễn tả giá thành giảm thải sát giới hạn đang tăng cường. Công ty xử lý chất thải công nghiệpHình 1 cho thấy ba mô hình hàm mức giá giảm thải sát giới hạn. Hàm ở hình (a) mô tả giá tiền giảm thải sát giới hạn tăng lên rất ít khi chất phát thải bắt đầu được giảm, nhưng sau đú tăng cao rất nhanh khi chất phát thải trở nờn hơi nhỏ. Hình (b) cho thấy giá tiền giảm thải sát dừng tăng cao nhanh từ đầu. Hình (c) cho thấy đường cong tầm giá giảm thải sát dừng có chiều nghiêng xuống thuở đầu, tiếp theo có chiều tăng cao mô hình này có thể đặc trưng cho tình huống sự giảm xuống nhỏ chỉ có thể thực hiện được bằng các biện pháp công nghệ với đầu tư khá lớn ban sơ.
Tiếp đến giảm xuống lớn hơn một ít, tầm giá sát giảm thải dừng có độ nghiêng phổ biến khi tiêu dùng các biện pháp kỹ thuật này xuất sắc hơn. Sau cùng hàm mức giá giảm thải sát dừng lại tăng. Điều cần lưu ý là mức độ giá thành giảm thải gặp phải dựa vào vào kỹ thuật để tiến hành giảm thải và cả trình độ mức độ am hiểu về quản lý khi tiến hành công việc. Theo đó, cú thể phải chịu đựng những giá tiền rất cao nếu tiêu dùng sai công nghệ hoặc tiêu dùng khụng đúng mực các thứ, công nghệ đang có sẵn của cơ sở sản xuất.


Để nghiên cứu sâu hơn khái niệm hàm tầm giá giảm thải sát giới hạn, chúng ta chú ý hình 2 diễn tả hai đường cong giá tiền giảm thải sát giới hạn.
đầu tiên, hãy tập trung vào đường cong cao hơn có ký hiệu MAC2, nó khởi đầu ở mức chất thải có ký hiệu là e- là mức chất thải không có kiểm soát, ở đó nó dốc lên phía trên về bên trái. mở màn từ mức không có kiểm soát, những đơn vị thứ nhất của chất phát thải có thể đạt được với chi phí giảm thải sát ngừng tương đối thấp. Chẳng hạn, ở một người tiêu dùng giấy, sự giảm với mức giá thấp này có thể có được bằng cách xây thêm bể đơn thuần để chất thải lắng xuống trước khi tháo xả. Nhưng khi mức độ giảm thải được giảm thêm thì chi phí giảm thải sát giới hạn thực hiện lại tăng cao. Ví dụ, để giảm 30 – 40% chất thải, dân dụng giấy phải đầu tư về kỹ thuật mới có hiệu quả hơn về sử dụng nước. Làm giảm 60 – 70% chất thải yên cầu kỹ thuật xử lý mới cộng với đa số các bước đã tiến hành trước đấy, còn làm giảm 90 – 95% có thể cần thiết vật dụng rất đắt tiền để tái tuần hoàn hầu như toàn bộ chất thải của sản xuất thải ra trong doanh nghiệp. do vậy, giảm càng nhiều chất thải thì giá tiền giảm thải thêm nữa càng lớn. bởi vậy, sinh ra một hàm giá thành giảm thải sát ngừng có độ dốc đứng hơn khi chất thải giảm xuống. giá xử lý rác thải công nghiệp