Tư vấn thủ tục điều kiện thành lập công ty tài chính

Công ty tài chính là một loại hình kinh doanh vĩ mô. Những đối tượng góp vốn là các ngân hàng hoặc doanh nghiệp, tổ chức lớn. Trong bài viết dưới đây, công ty Quốc Luật xin tư vấn thành lập công ty tài chính cho các nhà đầu tư.
Các điều kiện thành lập:

Đầu tiên, các tổ chức phải có phương pháp hoạt động khả thi
Tiếp theo là các điều kiện về vốn:

+ Công ty tài chính nhà nước, trực thuộc tổ chức tín dụng phải có số vốn tối thiểu là 50 tỷ đồng và phải duy trì số vốn này trong suốt quá trình hoạt động

+ Công ty tài chính liên doanh, có 100% vốn đầu tư nước ngoài phải có số vốn pháp định là 5 triệu USD

Hàng năm, công ty tài chính phải đóng thuế theo quy định

Tổ chức sáng lập công ty phải có năng lực về tài chính, có trình độ chuyên môn với lĩnh vực kinh doanh
Các điều lệ của công ty phải tuân theo luật quy định với các tổ chức tài chính.
Công ty có 100% vốn nước ngoài phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động tài chính trong lãnh thổ Việt Nam

Hồ sơ đăng kí kinh doanh

Các luật sư tư vấn thành lập công ty tài chính sẽ hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thành hồ sơ. Các văn bản quan trọng có thể kể đến như sau:

Đơn đề nghị giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh theo mẫu có sẵn
Bản dự thảo các điều lệ của công ty
Phương án hoạt động. Trong đó nêu rõ nội dung, mục đích hoạt động, kể hoạch cụ thể trong 3 năm đầu
Danh sách các thành viên sáng lập, văn bản về khả năng tài chính của các cá nhân, tổ chức góp vốn.
Lý lịch, chứng chỉ hành nghề của các thành viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc
Văn bản quyết định người đại diện pháp luật
Đối với nhà đầu tư là tổ chức, doanh nghiệp cần có giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh và giấy xác nhận vốn điều lệ.

Xem them: thanh lap cong ty giao duc, thanh lap cong ty giam dinh, thanh lap cong ty giao nhan