xử lý chất thải công nghiệp Đáng khiếp sợ, số liệu giám sát của Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) cho thấy, 40% trong tổng lượng chất thải chăn nuôi phát sinh hàng năm không qua xử lý trước khi xả thải ra ngoài. Số còn lại được xử lý, nhưng số đông chưa đạt quy chuẩn. Xét trên chi tiết cơ chế chăn nuôi, có tới 32% trang trại và 47% nông hộ không có bất cứ biện pháp xử lý chất thải nào trước khi xả ra môi trường. Chất thải chăn nuôi gây ô nhiễm nguồn nước mặt, ảnh hưởng tới chất lưu lượng ngầm, làm suy giảm chất lượng đất canh tác. Không chỉ vậy, sự phân hủy các loại chất thải sản xuất CO2, NH3, CH4, H2S, vi khuẩn, khí nhà kính và mùi khó chịu… ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống, sức khỏe của xí nghiệp.Theo rà soát của Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT), hiện, phương pháp xử lý chất thải chăn nuôi nhiều vẫn là ủ phân compost - sản xuất phân vi sinh, đệm lót và chế phẩm sinh học, nuôi trùn quế làm thức ăn chăn nuôi… đặc trưng, cả nước hiện đã thành lập được 467.231 bể khí sinh học (biogas). Đây là giải pháp đơn thuần và thích hợp trong xử lý chất thải chăn nuôi. Tuy nhiên, việc đặt ra là thành phần gây ô nhiễm sau xử lý bằng sơ đồ biogas qua phân tích vẫn còn rất cao.
Xóa bỏ dần chăn nuôi nhỏ lẻ

Theo tính toán, cùng với một dự án chăn nuôi khi được triển khai, kinh phí xử lý môi trường hiện chiếm tỷ lệ từ 25 - 30% tổng mức đầu tư. Dường như, để xử lý 1m3 nước thải đạt quy chuẩn QCVN 62-MT:2016/BTNMT của Bộ TN&MT phải mất tới 11.000 đồng/m3. Cần nguồn tài chính lớn cho quy trình chăn nuôi an ninh, tuy nhiên việc tiếp cận nguồn vốn từ các chế độ như Nghị định số 210/2013/NĐ-CP và Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg của người tiêu dùng còn rất cạnh tranh. Việc chăn nuôi vẫn chủ yếu ở quy mô nhỏ lẻ, khiến việc kiểm soát các chi tiết phát thải không dễ. Hình như kỹ thuật xử lý chất thải chăn nuôi được sử dụng hiện tại cũng chưa vứt bỏ triệt để được các chi tiết gây ô nhiễm…

=> giá xử lý rác thải công nghiệp => xử lý chất thải công nghiệp

Để giải quyết bài toán chất thải trong chăn nuôi, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) Tống Xuân Chinh cho rằng, cần luật hóa các vùng cấm chăn nuôi, bảo vệ môi trường thông qua lộ trình dừng chăn nuôi. Đồng thời xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hàng rào kỹ thuật để các tỉnh vành đai phân phối thực phẩm cho thị trấn lớn, tiến tới sa thải giết mổ gia súc, gia cầm tại nội đô. Hình như, cần sớm rà soát quy hoạch vững mạnh kinh tế trang trại theo hướng tập trung, xa khu dân cư…

Ở một chi tiết khác, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) Hoàng Văn Thức đề xuất, cần quản lý chặt chẽ quy hoạch chăn nuôi theo lộ trình, dứt điểm xóa bỏ chăn nuôi, giết mổ nhỏ lẻ. Nghiên cứu các mô hình cung ứng thủy sản (trong đó có chăn nuôi) không phát thải theo cơ chế quay vòng tận thu. Ông Thức cũng cho rằng, ngoại trừ từng bước xuất hiện chiến lược quản lý chất thải theo hướng bàn bạc hàng hóa, cần xây dựng chế độ hỗ trợ với các DN thu gom và xử lý chất thải chăn nuôi… Đây sẽ là những giải pháp căn cơ nhằm giảm dần động tác tiêu cực của chất thải chăn nuôi tới môi trường

https://medium.com/@chatthaicongnghiephcm
https://plus.google.com/u/0/102380748673325446823