xử lý chất thải công nghiệp Thoát nước và xử lý nước thải là một trong những nội dung quan trọng của công tác quy hoạch và quản lý vững mạnh thị trấn. Các địa phương của Việt Nam đang đối mặt với điều thoát nước, ngập úng và xử lý nước thải đặc thù chuyển đổi khí hậu bây giờ cũng đang động tác không nhỏ tới lĩnh vực này.

hệ thống thoát nước tại các thị trấn đa số là hệ thống thoát nước chung cho 3 loại nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất và nước mưa được đầu tư thành lập qua nhiều thời kỳ khác biệt, không hoàn chỉnh, đồng bộ, nhiều tuyến cống xuống cấp nên kỹ năng tiêu thoát nước thấp. Nhiều thành phố tỉnh lị việc xây dựng các đường ống xử lý nước thải còn nhiều tránh. tỷ trọng các hộ đấu nối vào mạng lưới thoát nước thị trấn nhiều nơi còn rất thấp. Tình trạng nước thải sinh hoạt, cung ứng được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại sau đó theo các tuyến cống và xả trực tiếp ra môi trường, thậm chí xả thẳng vào nguồn tiếp nhận đúng “nguyên bản”, không xử lý vẫn diễn ra hàng ngày ở cả thành phố và nông thôn. Trong nhiều năm qua những thành phố lớn sơ đồ thoát nước đã được upgrade cải tạo, tuy nhiên do nhiều nguyên nhân không đáp ứng bắt buộc. Tình trạng ngập úng thị trấn diễn ra thường đặc trưng vào mùa mưa. Ngập úng gây ra tình trạng ùn tắc giao thông, đảo lộn cuộc sống bình thường, ảnh hưởng đến chế tạo, lưu thông hàng hóa …Nhiều khu thị trấn mới, mặc dù nước thải sinh hoạt đã được tách khỏi nước mưa từ ngay trong nhà cửa, nhưng do sự tăng trưởng không đồng bộ và sự gắn kết hạ tầng khoa học bên cạnh như kết nối với hệ thống thoát nươc, cao độ nền, kết nối giao thông còn quá nhiều tránh dẫn đến hành động của sơ đồ thoát nước không tốt nhất và hiện tượng ngập úng cũng như ô nhiễm môi trường do nước thải tại các khu thị trấn này diễn ra ngày càng tăng.

2. ngày nay đa dạng có 2 mô hình đó là mô hình tập trung hay phi tập trung:

Mô hình tập trung thường được xây dựng cho các đô thị có mật độ dân số cao, có điều kiện xây dựng đồng bộ. Tuy nhiên mô hình này có nhiều giảm thiểu do mức giá đầu tư so với quản lý nước thải cao, nhất là tầm giá đầu tư cho hệ thống thu gom và tầm giá cho công tác vận hành và bảo dưỡng…Trong khi đó mô hình xử lý nước thải phi tập trung đặc trưng ứng dụng cho các khu đô thị mới, các khu dân cư, các vùng ven đô, nông thôn, làng nghề đó là những nơi không các kỹ năng hoặc chưa thể kết nối với hệ thống thoát nước tập trung , giải pháp này cho phép sử dụng các phương pháp xử lý tại chỗ , riêng biệt cho từng hộ thoát nước hay kết hợp , trong điều kiện trùng hợp một cách dài lâu và mô hình này đang tỏ ra có nhiều điểm cộng :

- Về công nghệ: Xử lý nước thải phi tập trung căn bản phụ thuộc các giải pháp phòng ngừa thay vì đối phó với các tình hướng. Tận dụng được sự đầu tư từ các hộ thoát nước. Cho phép sử dụng các giải pháp công nghệ đơn giản giá tiền thấp.

- Về môi trường: Trong sơ đồ xử lý, lưu lượng tại các điểm đều nhỏ nên khi có sự cố giảm thiểu rủi ro cho môi trường. Lợi dụng địa hình có sẵn để giảm chi phí vận hành (ví dụ lợi dụng độ dốc để duy trì dòng chảy nhờ áp lực thủy tĩnh),

- Về tài chính: tầm giá xây dựng sơ đồ thu gom nước thải thấp, ít gây xáo trộn về hạ tầng có sẵn (đường xá, công trình, các nhà cửa xây dựng mà hệ thống thu gom chạy qua). Tiết kiệm chi phí bằng cách đầu tư từng bước, từng phần, vững mạnh quy mô , địa bàn theo bắt buộc thực tế
Với thời gian ngoại hình, xây đắp ngắn, sử dụng nguyên liệu và nhân công địa phương, mô hình xử lý nước thải phi tập trung được nhiều nước trên nhân loại ứng dụng.

3. Các điều khoản của quy định có liên quan đến quản lý xử lý nước thải phi tập trung. Ngày 3/4/2015 Bộ thành lập ban hành Thông tư số 04/2015/TT-BXD đã điều khoản cụ thể chỉ dạy quản lý xử lý nước thải phi tập trung đó là:

- Xử lý nước thải phi tập trung tại chỗ thường được dùng so với các hộ thoát nước riêng biệt với tổng nước bơm lên thải dưới 50m3/ngày.đêm và thiết bị/trạm xử lý nước thải được đặt ngay tại khuôn viên của hộ thoát nước.

- Xử lý nước thải phi tập trung theo cụm thường được sử dụng cùng với các hộ thoát nước ở gần nhau với tổng lượng nước bơm thải từ 50 m3/ngày.đêm đến 200 m3/ngày.đêm. Tùy thuộc vào điều kiện cụ thể, trạm xử lý nước thải có thể được đặt tại khuôn viên của một hộ thoát nước hoặc ở một địa điểm đơn nhất, dễ dãi để thu gom nước thải từ các hộ thoát nước.

- Xử lý nước thải phi tập trung theo khu vực thường được dùng trong một địa giới hành chính nhất định với tổng lưu lượng thải từ 200 m3/ngày.đêm đến 1000 m3/ngày.đêm và địa điểm của trạm/nhà máy xử lý nước thải theo quy hoạch thành lập hoặc quy hoạch thoát nước phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc lựa chọn khoa học để xử lý nước thải phi tập trung phải tuân hành theo các pháp luật cụ thể như quy mô ngựa trạm/nhà máy xử lý nước thải, thành phần và tính chất nước thải phát sinh, mức độ ô nhiễm, sức chịu tải nguồn tiếp nhận, địa điểm xả nước thải sau xử lý từ nơi phát sinh nước thải. khoa học xử lý nước thải phải bảo đảm các đề nghị theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất lưu lượng thải sau xử lý. bảo đảm điều kiện về kỹ thuật, tài chính và năng lực quản lý, vận hành trạm/nhà máy xử lý nước thải, điều kiện về khí hậu, địa hình, địa chất nhà cửa, địa chất thủy văn. Ngoài ra, khoa học xử lý nước thải có kỹ năng mở rộng hoặc nâng ngựa và kỹ năng kết nối với sơ đồ xử lý nước thải tập trung trong tương lai và các yếu tố khác về môi trường có liên quan.

Các kỹ thuật áp dụng để thực hiện xử lý nước thải phi tập trung gồm: Bể tự hoại, bể lọc kỵ khí có vách ngăn, bể tự hoại cải tiến có vách ngăn và ngăn lọc kỵ khí dòng hướng lên, hồ kỵ khí, hồ hiếu-kỵ khí, hồ định hình, bãi lọc trồng cây, bể phản ứng theo mẻ và các khoa học khác.

4. một số kết quả bước đầu: Mô hình xử lý nước thải phi tập trung đã dùng và có những kết quả nhất định được thực hiện ở đô thị Chợ Rã, Chợ Mới (Bắc Kạn), Nước Hai (Cao Bằng), Minh Đức (Hải Phòng), An Bài (Thái Bình) trong khuôn khổ Chương trình Nước và vệ sinh cho các thị trấn nhỏ của Chính phủ Phần Lan. Ở tại làng Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội (YWAM NGO và Bộ TN&MT, 2007), hệ thống xử lý nước thải phân tán cho nhóm hộ gia đình ở thôn Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội (EAST Việt Nam – ADB, 2012), làng Viêm Xá, thị trấn Bắc Ninh, trường học ở đô thị Vinh và chợ ở thành phố Cần Thơ (Chương trình Quản lý nước thải và rác thải, GIZ, 2010-2013), bệnh viện Nhi Thanh Hóa, một vài làng nghề, cơ sở giết mổ gia súc v.v.

5. dù rằng đã có những điều khoản và thành công bước đầu xong sử dụng mô hình xử lý nước thải phi tập trung cũng còn nhiều cạnh tranh và thử thách như: lựa chọn khoa học như thế nào để phù hợp, chất lượng kiểu dáng và xây đắp nhà cửa, quy trình thẩm định, Tỷ lệ đấu nối hộ gia đình thấp, tài chính bền vững, năng lực vận hành - bảo trì, giám sát, theo dõi và kiểm soát của địa phương đồng thời sự nhập cuộc của tập thể dân cư nơi dự án triển khai thực hiện. Một trong những cạnh tranh bây giờ cũng đang làm giảm thiểu việc áp dụng mô hình này là Quy chuẩn khoa học về nước thải xử lý phi tập trung xả vào nguồn tiếp nhận chưa được Bộ khoáng sản Môi trường ban hành theo luật pháp tại khoản 5 Điều 4 của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 6/8/2014 của Chính phủ.

=> báo giá xử lý chất thải nguy hại => xử lý chất thải công nghiệp

Kết luận: về chuyện ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước đang ngày càng trầm trọng đặc thù thiếu nguồn lực trong đầu tư tăng trưởng sơ đồ thoát nước tập trung thì sử dụng mô hình xử lý nước thải phi tập trung đang là một trong các giải pháp quan trong góp phần khắc phục những hạn chế trên. thành công của việc ứng dụng mô hình này phụ thuộc vào hoàn thiện thể chế, ban hành quy chuẩn/tiêu chuẩn, chế độ quản lý và các chính sách ưu đãi hỗ trợ có liên quan./.

=> https://www.blogmamnon.top/2017/11/n...-giao-duc.html
=> https://www.blogmamnon.top/2017/05/x...sach-ep-o.html