Vinpearl Mũi Cò - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Lê Quốc Phong đến dự và chủ trì Đại hội.
Đại hội còn đón lẵng hoa chúc mừng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng.VINPEARL MŨI CÒ CHÍNH LÀ SỰ LỰA CHỌN HOÀN HẢO THỜI ĐIỂM NÀY

Đại hội đã thông qua khẩu hiệu và phong trào doanh nhân trẻ Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2021 là "Tiên phong đổi mới - Kiến tạo giá trị".

Các chương trình hoạt động chính trong nhiệm kỳ tới được xác định là: Xây dựng và phát triển tổ chức Hội theo hướng chuyên nghiệp, trong đó tập trung mở rộng và phát triển tổ mô hình CLB trực thuộc và Cụm Doanh nhân trẻ; tổ chức chương trình bình chọn giải thưởng Sao vàng đất Việt, chương trình bình chọn giải thưởng Sao đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu, chương trình bình chọn và trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc; tổ chức các diễn đàn đối thoại cấp quốc gia với Chính phủ và các bộ ngành, tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam; đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế - xúc tiến thương mại và tích cực tham gia các hoạt động chung của Hội Doanh nhân trẻ ASEAN-Trung Quốc; đồng hành và hỗ trợ doanh nhân trẻ, thanh niên trong vấn đề khởi nghiệp, tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao và trách nhiệm xã hội của doanh nhân trẻ.

Đại hội đã hiệp thương chọn cử Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khoá VI gồm 113 ủy viên; hiệp thương chọn cử ông Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch Tập đoàn TTC Group giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khoá VI, và hiệp thương chọn cử 11 Phó Chủ tịch Hội khoá VI.Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận, biểu dương những thành công, đóng góp to lớn của đội ngũ doanh nhân trẻ trong phát triển kinh tế đất nước trong thời gian qua; biểu dương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam đã có những định hướng cụ thể, rõ ràng và hỗ trợ Hội Doanh nhân trẻ trong các chương trình hoạt động.

Biệt thự Vinpearl Mũi Cò - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đánh giá những năm qua, cộng đồng doanh nhân trẻ đã có những bước phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, nêu cao tinh thần yêu nước, ý thức tự lực tự cường, năng động sáng tạo, chủ động hội nhập, nhanh nhạy ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến tạo ra được những sản phẩm hàng hóa có chất lượng cao, gây dựng uy tín thương hiệu, tạo việc làm cho người lao động, làm giàu chính đáng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Thường trực chỉ rõ còn một số hạn chế, bất cập. Vẫn còn những hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ hiệu quả hoạt động chưa cao, còn mang tính phong trào, chưa đồng đều giữa các ngành, địa phương. Sự gắn kết, chia sẻ giữa các hội thành viên còn chưa được thường xuyên. Nhận thức chính trị, kiến thức chuyên môn, năng lực quản lý, điều hành và việc tham mưu, góp ý đề xuất hoàn thiện chính sách pháp luật của một bộ phận hội viên còn hạn chế.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, đất nước ta đang đứng trước yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, do đó vai trò của cộng đồng các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp trẻ là hết sức quan trọng, nhằm tạo ra động lực mới cho nền kinh tế.

Nguồn tham khảo bài viết: http://icondotel.com/biet-thu-vinpearl-mui-co