xử lý chất thải công nghiệp Cụ thể, trong lĩnh vực công nghiệp, hằng ngày, lượng chất thải như tro, xỉ, bã thạch cao (GYP) động tác cung cấp thép, nhiệt điện than và sản xuất phân bón DAP lên đến gần 16 triệu tấn; chất thải sinh hoạt thành phố khoảng 25 triệu tấn; chất thải và phụ phẩm tưới tiêu khoảng 43 triệu tấn... Song đa số lượng chất thải này chưa được tận thu, sử dụng làm nguyên, nhiên liệu đầu vào cho các ngành cung ứng khác Ngoài ra Việt Nam vẫn phải nhập khẩu hàng triệu tấn giấy, nhựa và sắt thép phế liệu phục vụ cung ứng trong nước.Ông Hoàng Quyết Tiến, tổ chức Cổ phần An Sinh cũng cho rằng, chất thải rắn từ sinh hoạt tại Việt Nam rất lớn, sản lượng tới 80.000 tấn/ngày. Riêng tại Tp.Hà Nội, khoảng 7.000 tấn/ngày; Tp.HCM 8.000 tấn/ngày; mức độ phát sinh hàng năm 13-15%... Đây là nguồn nguyên liệu tái chế tiềm năng, nhưng Việt Nam hiện chưa có chế tài phân loại chất thải rắn tại nguồn. Chất thải rắn vẫn dùng khoa học chôn lấp ủ yếm khí là chính... nên gây ô nhiễm nguồn nước, không khí. Số ít dùng công nghệ đốt thiêu gây phát thải khí độc hại ra môi trường.

Theo ông Phạm Trọng Thực, Cục Kỹ thuật bình an và môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương, thử thách trong việc hướng tới nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam là với việc tái chế, tái dùng chất thải công nghiệp: các tiêu chuẩn, quy chuẩn về quản lý chất thải công nghiệp, tiêu dùng chất thải công nghiệp làm vật liệu thành lập, vật phẩm thương mại thiếu và chưa đồng bộ. Khó khăn trong việc tiêu thụ vật phẩm từ chất thải công nghiệp (gạch không nung, thạch cao nhân tạo...). Mặt khác, kỹ thuật và quy mô tái chế chất thải còn lỗi thời, gây ô nhiễm. Đồng thời, thiếu vốn đầu tư cho ngành công nghiệp tái chế chất thải.

Trong tái chế tro xỉ người tiêu dùng nhiệt điện than, ông Nguyễn Thanh Tùng, tập đoàn cổ phần tư vấn thành lập điện 1 cho biết, do công nghệ đốt tại một vài nhà máy đã cũ, hàm lượng mất khi nung trong tro xỉ cao làm ảnh hưởng tới kỹ năng dùng cho cung ứng vật liệu xây dựng. Hơn nữa, trong cách thức chế độ vẫn thiếu quy chuẩn, tiêu chuẩn để phân loại tro xỉ dùng cho các áp dụng tiêu thụ nhiều như vật liệu san lấp, đắp nền đường...

Tro xỉ tại một vài người dùng nhiệt điện hiện đã được phân tích và xác nhận là chất thải rắn tầm thường, nhưng theo QCVN 07:2009/BTNMT về ngưỡng chất thải nguy nan thì tro bay của các người tiêu dùng thuộc đối tượng "có kĩ năng" là chất thải nguy nan. Đây là rào cản pháp lý gây hiệu ứng tâm lý trong ứng xử của cơ quan quản lý, người dùng cùng với tro, xỉ nhiệt điện.

Hà Lan sẵn sàng chuyển giao khoa học

Theo ông Thực, Việt Nam đã có Luật Bảo vệ môi trường lý lẽ thu hồi xử lý rác thải sau sản xuất và khuyến khích tái chế. Trong khi có Chiến lược tăng trưởng xanh năm 2012, Chiến lược lớn mạnh năng lượng tái tạo đến 2030 tầm nhìn 2050. Đồng thời, Chính phủ có những ưu đãi về thuế, hỗ trợ vốn, đất đai để thành lập cơ sở tái chế chất thải. Ưu tiên hướng tới nền kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực công nghiệp...

Trong lĩnh vực nuôi trồng, nâng cao sử dụng năng lượng sinh khối và khí sinh học; thành lập mô hình cung cấp phối hợp xử lý chất thải, sinh năng lượng. Đặc biệt, ưu tiên tái chế, dùng phụ phẩm và phế phẩm từ các ngành thuỷ sản, cung cấp vật liệu thành lập, dệt may, da giày... trong chuỗi cung ứng; thúc đẩy chế tạo năng lượng từ chất thải thị trấn.Với tro, xỉ nhiệt điện, ông Tùng đề xuất, cần nghiên cứu, đầu tư các công nghệ tiên tiến để xử lý tăng cường chất lượng tro xỉ, cải thiện công đoạn lắp ráp đốt than, tăng kĩ năng tái tiêu dùng... Nhà nước sớm ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn, chỉ bảo liên quan tới thu gom, vận chuyển và tái sử dụng tro xỉ từ nhiệt điện than. tăng cao tuyên truyền sâu rộng về chất lượng và hiệu quả dùng vật liệu thành lập không nung, phát triển thị trường vật liệu xây dựng từ tro, xỉ... Mặt khác, cần có các chính sách, cơ chế ưu đãi về tiếp cận vốn, ưu đãi thuế... cùng với các công ty xử lý, tiêu thụ tro xỉ. Xem thêm: giá xử lý rác thải công nghiệp => Quy trình xử lý chất thải công nghiệp
Trước các thách thức với nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam, bà Elsbeth Akkerman, Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam cho biết, Hà Lan đã chiến thắng trong nhiều chương trình, dự án nghiên cứu và triển khai thu gom, tái dùng chất thải các loại rác thải làm nguyên, nhiên liệu đầu vào cho chế tạo. vì thế, với kinh nghiệm, công nghệ và nguồn lực của mình, Hà Lan sẵn sàng cung cấp Việt Nam từng bước xây dựng nền kinh tế tuần hoàn trong tương lai.

Ông Therus Gieling, Đại diện cơ quan GC International tán thành, cạnh tranh lớn nhất là khi lượng rác thải phát sinh ngày càng lớn thì khả năng thu gom, tái dùng lại chưa tương xứng. đặc trưng là việc chưa thực hiện phân loại rác thải từ nguồn, thiếu kỹ thuật, nguồn lực... để thu gom, tái tiêu dùng rác thải. GC International chuẩn bị hỗ trợ, chuyển giao khoa học, kinh nghiệm để hỗ trợ Việt Nam thành lập nền kinh tế tuần hoàn.

=> https://www.linkedin.com/pulse/công-...-chất-thải