Đất đai là một loại hàng hóa đặc biết không bị hao mòn theo thời gian. Những loại hàng hóa khách như quần áo , đồ điện tử, các công trình công cộng,.. Khi tính giá trị công trình người ta thường tính giá trị hao mòn. Nhưng đôi với đất đai thì người sếp vào loại tài sản cố định khi tính trong kế toán loại tài sản này không bị mất giá trị.
https://tgslaw.vn/dich-vu-sang-ten-s...i-me-linh.html
https://tgslaw.vn/dich-vu-sang-ten-tai-thuong-tin.html
https://tgslaw.vn/dich-vu-sang-ten-s...thanh-oai.html
Theo quy định của pháp luật thì đất đai thuộc sở hữu của nhà nước, người dân chỉ có quyến sử dụng và sử dụng các tài sảu gắn liền trên đất và có thể được thực hiện trong các giao dịch như mua bán trao đổi, thừa kế cho tặng và làm vốn đầu tư...
Theo như quy định pháp luật thì quyền sở hữu bao gồm các quyền như quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt. Đất đai là thuộc quyền sở hữu toàn dân và nhà nước là đơn vị đại diện cho toàn dân Nhìn từ các khía cạnh trên ta có thể thấy được đất đai là một loại tài sản vô cùng đặc biệt có giá trị cao, nhưng luôn ở vị trí cố định và có số lượng hạn định
Hiện nay có các loại phổ biến sau:
- Đất Nông nghiệp: gồm đất trồng lúa, đất trồng cây hoa mầu, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy hải sản, đất làm muối, đất rừng...
- Đất phi nông nghiệp: đất nhà ở,..
Chuyển đổi mục đích sử dụng đất:
Chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp.
Chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ trồng lúa sang trồng hoa màu
Chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ trồng lúa sang đất nhà ở
Trên đây là một số kiến thức trong lĩnh vực đất đai mong các bạn có thể hiểu thêm và giúp ích cho bạn. Xin cám ơn