Thế chấp quyền sử dụng đất
Một trong những quyền quan trọng của người sử dụng đất là quyền được thế chấp quyền sử dụng đất. Theo quy định pháp luật thì điều kiện thực hiện quyền chuyển đổi, thế chấp, buôn bán, ... thì phải đáp ứng một số nhu cầu sau;
- Có giấy chứng nhận quyến sử dụng đất ( sổ đỏ) trừ trường hợp quy định tại Khoản 3, điều 186 và trường họp thừa kế quy định tại khoản 1 điều 168 củ Luật này;
- Đất được xác định là không có tranh chấp.
- Không bị biên kê đê đảm bảo thi hành án;
- Trong thời gian sử dụng đất
Dịch vụ giải quyết tranh chấp đất đai tại Đan Phượng
Dịch vụ giải quyết tranh chấp đất đai tại Ba Vì
Dịch vụ giải quyết tranh chấp đất đai tại Quốc Oai
Ngoài ra, còn phải có đủ điều kiện theo quy định tại các điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật này.
Trên đây là một số thông tin về vấn đề thế chấp quyền sử dụng đất, chúng tôi hy vọng với những thông tin mà chúng tôi cung cấp trên đây sẽ giúp ích cho bạn hiểu thêm về vấn đề thế chấp sử dụng đất