Điều kiện hợp đồng mua bán nhà có hiệu lực
- Điều kiện về chủ thể: Các chủ thể tham gia vào hợp đồng mua bán nhà đất phải có đầy đủ hành vi nhân sự.
- Nội dung và mục đích của hợp đồng: Các chủ thể khi tham gia vào quan hệ hợp đồng mua bán phải thỏa thuận, xác lập nội dung, cũng như mục đích của hợp đồng không trái các quy định của pháp luật
- Việc kết giao các hợp đồng mua bán phải hoàn toàn do ý chí tự nguyện của chủ thể tham gia: Hợp đồng mua bán thiếu yếu tố tự nguyên nếu thuộc một trong năm trường hợp sau: Hợp đồng giả tạo; hợp đồng xác lập do nhầm lẫn; hợp đồng xác lập do bị lừa dối; hợp đồng được xác lập bởi sự de dọa; Xâc lập hợp đồng trong khi không điều khiển được hành vi nhân sư
Dịch vụ giải quyết tranh chấp đất đai tại Huyện Đông Anh
luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai
Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai 2019

View more random threads: