bản đồ quy hoạch phường phú hữu quận 9 - Với mục tiêu đổi mới phương thức làm việc của Chính phủ trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin (CNTT), nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Văn phòng Chính phủ (VPCP) chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng Hệ thống e-Cabinet. Ngày 27/02/2019, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đã có Quyết định số 168/QĐ-VPCP phê duyệt Đề án xây dựng e-Cabinet với thời gian dự kiến khai trương vào tháng 6/2019.bản đồ quy hoạch phường phú hữu quận 9 - Những quy hoạch mới nhất của thành phố

e-Cabinet khi đưa vào hoạt động sẽ hỗ trợ đắc lực cho các phiên họp Chính phủ khi đầy đủ các chức năng như: Cập nhật, quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu phiên họp; quản lý phiên họp (từ thành phần, nội dung chương trình; phát biểu, thảo luận, tham gia ý kiến, chỉnh sửa dự thảo văn bản, biểu quyết điện tử (có xác thực chữ ký số) của các Thành viên Chính phủ. Thành viên Chính phủ vắng mặt tại phiên hop có thể tham gia ý kiến và biểu quyết, điện tử thông qua thiết bị di động.

e-Cabinet cũng bao gồm chức năng hỗ trợ xử lý công việc của Chính phủ; quản lý việc gửi Phiếu lấy ý kiến Thành viên Chính phủ, nhắn tin điện thoại SMS, gửi email thông báo đến các Thành viên Chính phủ, các thành phần dự họp Chính phủ, tự động cảnh báo, nhắc quá hạn cho Thành viên Chính phủ và bộ phận tham mưu, giúp việc khi có nội dung quá hạn cho ý kiến…

Để bảo đảm sẵn sàng đưa e-Cabinet vào sử dụng trong tháng 6/2019, VPCP đã gấp rút triển khai và quyết tâm phấn đấu đưa vào sử dụng Hệ thống e-Cabinet đúng tiến độ, đúng mục tiêu hướng tới một Chính phủ phi giấy tờ. Liên tục các cuộc họp, làm việc được Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng chủ trì cùng các cơ quan liên quan như Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Cơ yếu Chính phủ, các chuyên gia Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng phát triển châu Á, Tập đoàn Viettel... nhằm xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai e-Cabinet.

Yêu cầu được nhấn mạnh với Hệ thống e-Cabinet được Tập đoàn Viettel xây dựng là phải bảo đảm an toàn thông tin; bảo mật cao; sử dụng các mã hóa của Ban Cơ yếu Chính phủ trong lưu trữ, truyền dữ liệu; đảm bảo an toàn hạ tầng mạng; máy chủ; ứng dụng và dữ liệu trên cả hệ thống web hay ứng dụng trên máy tính bảng...

Nhiều buổi tập huấn, thử nghiệm Hệ thống e-Cabinet đã được VPCP tổ chức với sự tham gia của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP; các Phó Chủ nhiệm VPCP, các đồng chí thư ký, trợ lý các Thành viên Chính phủ… VPCP cũng liên tục tổ chức tập huấn cho tất cả cán bộ, công chức để bảo đảm cán bộ VPCP phải thành thạo nhất khi sử dụng Hệ thống này.

Nguồn tham khảo bài viết: https://wikibatdongsan.com/ban-do-qu...-nam-2020.html