Làm thế nào bạn có được ứng dụng cài cho vận dụng của bạn ? Khi tai [urldf=http://www.bing.com/blogs/webmaster/f/13235/t/688431.aspx]tai face cho dien thoai di dong[/urldf] được hỏi cùng một câu hỏi hầu hết các ứng viên trả lời chỉ đơn giản là : Facebook ... Với ý nghĩ đó , điều quan trọng là ở lại đến ngày với những xu hướng mới nhất trong Facebook đơn vị quảng cáoFacebook đã công bố quyết định của mình để sắp xếp ứng dụng di động của mình cài đặt đơn vị quảng cáo để cho phép các nhà quảng cáo dễ dàng hơn xây dựng quảng cáo trong một vấn đề của một vài cú nhấp chuột . Các nhà tiếp thị có thể xây dựng và cài đặt quảng cáo bằng cách đấm trong bản sao bán hàng của họ và cung cấp một liên kết đến ứng dụng của họ trên App Store hoặc Google Play . Quy trình mới được cho là để làm cho nó dễ dàng hơn cho các nhà phát triển ứng dụng để đẩy ra quảng cáo của họ bằng cách loại bỏ các bước không cần thiết phải đăng ký ứng dụng di động với Facebook.

Tất cả trong tất cả , đây là một sự phát triển tuyệt vời cho các nhà tiếp thị , cho điện thoại đặc biệt là những người nhỏ hơn những người sử dụng các quảng cáo tự phục vụ thường xuyên . Di chuyển về phía trước, Facebook dường như đã lấy một chiếc lá ra khỏi cuốn sách Google AdWords của thủ thuật làm cho nó dễ dàng hơn cho người chơi nhỏ và phát triển những người có thể quan tâm đến nhúng ngón chân của họ trong nước với chi tiêu ban đầu nhỏ hơn trên đơn vị quảng cáo trước khi đầu tư nhiều hơn.

Trong công ty của chúng tôi , chúng tôi là người hâm mộ rất lớn của các ứng dụng di động Facebook cài đặt quảng cáo. Có nhìn thấy những kết quả mà một số trong những đơn vị quảng cáo có thể cung cấp đã thực sự đẩy mạnh sự quan tâm của chúng tôi

Tuyệt vời làm việc Facebook, để làm cho cuộc sống của chúng tôi dễ dàng hơn và giúp các nhà phát triển ứng dụng trên toàn thế giới đạt được mục tiêu của mình nhanh hơn. Quá trình ứng dụng di động mới và cải tiến cài đặt quảng cáo có vẻ là một thông minh, hướng tới tương lai phương pháp tiếp cận của Facebook để tăng tính hấp dẫn của nó để phát triển ứng dụng của tất cả các kích cỡ. Nếu bạn là một nhà phát triển ứng dụng và bạn chưa thử đơn vị , bây giờ là thời gian để cho nó một mứt .

Nguồn http://www.bing.com/blogs/webmaster/.../t/688431.aspx