Trong một công ty mà vốn nhân lực là vô cùng quan trọng, đội ngũ nhân sự có một số vai trò quan trọng để chơi thuê mướn, lên máy bay, đào tạo nhân viên, quản lý lợi ích / biên chế, bạn đặt tên cho nó. Xử lý thủ công các tác vụ này có thể dẫn đến lỗi, thiếu hiệu quả và thông tin sai lệch. Giải pháp? Một hệ thống quản lý nguồn nhân lực có thể giúp bạn tự động hóa quy trình công việc hr của bạn và giảm trọ dành cho hiệu quả liên quan đến các quá trình này.
1. Quá chung chung
Hầu hết các phần mềm nhân sự đều được thiết kế để làm việc cho nhiều công ty và do đó, bạn với tư cách là một khách hàng cuối cùng nhận được phần mềm, mẫu số ít nhất là hoạt động cho hầu hết. Vì vậy, bạn phải cắt chân của bạn để phù hợp với đôi giày. Bạn sẽ
2. Kiểm duyệt
Khía cạnh quan trọng nhất trong bất kỳ tự động hóa nào tại công việc trực tuyến, là cách thức hoạt động giữa các bên liên quan khác nhau như quản lý trực tuyến, trưởng phòng chức năng, trưởng bộ phận, nhóm nhân sự, nhóm tài chính, v.v.

Các luồng này khác nhau ngay cả trên các công ty trông giống nhau từ bên ngoài. Lý do chính cho sự khác biệt này là văn hóa trên mạng của mỗi công ty, ví dụ như cấu trúc phê duyệt phẳng so với quy trình phê duyệt theo cấp bậc. Hầu hết các hệ thống HRIS có một dòng chảy cứng nhắc khiến nó không linh hoạt để thích nghi với môi trường.
3. Tạo cho các công ty lớn
Các công ty phần mềm kiếm được số tiền lớn khi họ bán cho các công ty lớn, không giống như khi họ bán cho SMB. Vì vậy, hầu hết các phần mềm nhân sự được tạo ra và thiết kế chỉ có các công ty lớn trong tâm trí.

Phần mềm nhân sự cũng không ngoại lệ. Do đó, cuối cùng bạn nhận được một blot-ware với ít hơn 20% các tính năng đang được sử dụng và việc áp dụng nhân viên thấp do khả năng sử dụng cồng kềnh.
4. Thiếu tính di động
Phần mềm HRMS được tạo ra trong kỷ nguyên tiền di động. Ngày nay, chúng ta đang ở thời đại BYOD và khá nhiều người có điện thoại thông minh. Hợp tác và tương tác thời gian thực là điều bắt buộc và hầu hết các hệ thống nhân sự có khả năng di động được triển khai kém.
Xem thêm: Nguồn nhân lực tại Việt Nam hiện nay như thế nào?
5. Chi phí quá cao
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, hầu hết các hệ thống nhân sự đều tiêu tốn rất nhiều tiền khiến cho SMB không thể chịu được. Điểm mấu chốt cần lưu ý ở đây là, để tự động hóa nhân sự thành công, nó phải được triển khai trên toàn bộ tổ chức. Hầu hết các điểm giá làm cho nó không thể tung ra toàn công ty. Những gì bạn cần là một phần mềm không tốn hơn một vài đô la mỗi tháng cho mỗi nhân viên.