Ngoài các giấy tờ được phân loại theo từng chương trình du học như bên dưới, giấy tờ chung dành cho Visa du học gồm:
- Đơn xin visa bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn, hộ chiếu (còn hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).
- 01 ảnh hồ sơ chụp trên nền trắng, kích thước 3,5cm x 4,5 cm và được chụp trong vòng 03 tháng gần nhất.
- Bản gốc giấy nhập học.
- Bản sao giấy đăng ký kinh doanh của trường sắp theo học ở Hàn Quốc.
- Bản sao chứng minh thư nhân dân (mang theo bản gốc).
- Phiếu kết quả xét nghiệm bệnh lao phổi.
- Mẫu đăng ký thông tin của người xin cấp visa du học.
- Thủ tục hồ sơ xin Visa du học Hàn Quốc riêng cho từng chương trình học như sau:
Xem thêm:


CÁC KHÓA HỌC TIẾNG
- Giấy kế hoạch học tập do trường theo học ở Hàn Quốc gửi về (bao gồm thời khoá biểu và thông tin về giảng viên…)
- Bằng tốt nghiệp và học bạ (bản gốc và bản dịch Anh/Hàn có công chứng).
- Bằng tốt nghiệp và bảng điểm (nếu đã tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ).
- Kế hoạch học tập, Bản tự giới thiệu bản thân (học sinh tự viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn)
- Sơ yếu lý lịch (bản gốc và bản dịch tiếng Anh có công chứng).
- Giấy chứng minh tài chính
CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC
- Bằng tốt nghiệp và học bạ (bản gốc và bản dịch Anh/Hàn có công chứng).
- Bằng tốt nghiệp và bảng điểm (nếu đã tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ).
- Kế hoạch học tập, Bản tự giới thiệu bản thân (học sinh tự viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn)
- Sơ yếu lý lịch (bản gốc và bản dịch tiếng Anh có công chứng).
- Giấy chứng minh tài chính
THẠC SĨ VÀ TIỄN SĨ
- Giấy chứng nhận học lực cao nhất (bản gốc và bản dịch công chứng).
- Giấy chứng minh tài chính
CÁC KHÓA NGHIÊN CỨU
Yêu cầu: tốt thiệp thạc sĩ
- Giấy chứng nhận học lực cao nhất (bản gốc và bản dịch công chứng).
- Giấy chứng minh tài chính
- Giấy chứng nhận nghiên cứu (ví dụ: Giấy xác nhận nghiên cứu sinh người nước ngoài)
CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI
- Bản sao biên bản hợp tác trao đổi sinh viên giữa 2 trường.
- Quyết định của trường đại học ở Việt Nam cử đi du học (bản gốc tiếng Việt và bản dịch Anh/Hàn có công chứng).
- Thẻ sinh viên photo 02 mặt hoặc giấy xác nhận là sinh viên của trường cử đi du học có đóng dấu (bản gốc và bản dịch Anh/Hàn có công chứng).
- Bảng điểm các kỳ đã học của trường đại học đang theo học ở Việt Nam (bản gốc và bản dịch Anh/Hàn có công chứng).
- Giấy chứng minh tài chính