So sánh đương sự trong vụ án dân sự và đương sự trong việc dân sự
Bộ luật tố tụng dân sự quy định Đương sự là cá nhân, pháp nhân tham gia tố tụng dân sự với tư cách là nguyên đơn hoặc bị đơn hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (Ví dụ Nguyên đơn; Bị đơn; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan).
Đương sự là một trong các nhóm người tham gia tố tụng dân sự tại tòa án nhân dân trong các vụ kiện về dân sự, kinh doanh, thương mại, hôn nhân gia đình và lao động. Những người tham gia tố tụng dân sự đó bao gồm đương sự, người đại diện cho đương sự, người bảo vệ quyền lợi của đương sự, cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội khởi kiện vì lợi ích chung, Viện kiểm sát, người làm chứng, người phiên dịch
Tuy nhiên, đương sự trong vụ án dân sự và đương sự trong việc dân sự có những quy định khác nhau như:
- Do vụ án là có tranh chấp nên cần có hai bên chủ thể của quan hệ pháp luật nội dung là nguyên đơn và bị đơn, bên cạnh đó thì có người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
- Việc dân sự không có tranh chấp nên chỉ có người yêu cầu và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
- Việc tham gia tố tụng của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong việc dân sự cũng giống như việc tham gia tố tụng của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự ở chỗ có thể do họ chủ động đề nghị hoặc được người yêu cầu đề nghị và được Tòa án chấp thuận, hoặc theo yêu cầu của Tòa án.
Trên đây là nội dung so sánh về đương sự trong vụ án dân sự và đương sự trong việc dân sự. Mọi thắc mắc hay có nhu cầu tư vấn về hồ sơ thành lập công ty xin vui lòng liên hệ về Công ty TNHH Tư vấn Luật LawKey Việt Nam để được tư vấn một cách nhanh nhất.