Bảo hiểm vật chất xe ô tô là gì?
Bảo hiểm ô tô về vật chất là thiệt hại vật chất của xe xảy ra do Những tai nạn bất ngờ ngoài sự rà soát của chủ xe trong Những trường hợp cụ thể do quy tắc bảo hiểm quy định. Bảo Việt chịu nghĩa vụ bù đắp cho chủ xe Những thiệt hại vật chất do thiên tai, tai nạn bất ngờ, không lường trước được trong Các trường hợp sau:
a/ Đâm, va, lật, đổ, lệch trọng tâm, chìm, rơi toàn bộ xe; bị Các vật thể khác rơi, va chạm vào, hành vi phá hoại của người khác.
b/ Hỏa hoạn, cháy nổ.
c/ Những tai họa bất khả kháng do thiên nhiên.
d/ Mất toàn bộ xe do trộm, cướp.
Bảo hiểm ô tô Bảo Việt
Là thiệt hại vật chất của xe ô tô xảy ra do Những tai nạn bất ngờ ngoài sự kiểm tra của chủ xe trong Các trường hợp cụ thể do quy tắc bảo hiểm vật chất xe ô tô Bảo Việt quy định.


Bảo Việt bù đắp cho chủ xe Những thiệt hại vật chất xe xảy ra do:
• Những tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm tra của chủ xe, lái xe trong Những trường hợp: Đâm va, lật, đổ, rơi; chìm; hỏa hoạn, cháy, nổ; bị Các vật thể khác rơi, va chạm vào.
• Các tai họa bất khả kháng do thiên nhiên: Bão, lũ lụt, sạt lở, sét đánh, động đất, mưa đá, sóng thần.
• Mất cắp, mất cướp toàn bộ xe.
Ngoài ra, Bảo Việt còn thanh toán Những chi phí cần thiết và hợp lý nảy sinh do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu tổn thất phát sinh thêm, bảo vệ và đưa xe thiệt hại đến khu vực sửa chữa gần nhất, giám định tổn thất.
Ngoài số chi phí đền bù, Bảo Việt còn đền bù cho chủ xe Những chi phí cần thiết và hợp lý theo thỏa thuận tại Hợp đồng bảo hiểm để thực hiện Các công việc theo đề nghị và chỉ dẫn của Bảo Việt lúc xảy ra tổn thất (thuộc phạm vi bảo hiểm), bao gồm Các chi phí:
a/ Chi Phí ngăn ngừa giảm thiểu tổn thất phát sinh thêm.
b/ Mức giá cứu hộ và tải xe bị thiệt hại tới nơi sửa chữa gần nhất tối đa không vượt quá 10% số tiền bảo hiểm của xe đấy.
Ngoài quy định về bảo hiểm vật chất xe ô tô ấy còn có Các điều khoản bổ xung ví dụ như: Thủy kích (ngập nước, không khấu hao phụ tùng vật tư thay mới, chọn lọc cơ sở sửa chữa,….). Chính do đó chủ xe có thể lựa chọn Các điều khoản bổ xung thêm dựa theo nhu cầu, khả năng vốn của mình.
Xe ô tô là một tài sản lớn của người Việt, sau bao giai đoạn tích lũy mới có được. Thấu hiểu điều đó công ty bảo hiểm đã đưa ra chương trình bảo hiểm vật chất xe cơ giới. Bản chất lúc tham gia bảo hiểm xe ô tô là bạn đang chi trả cho Những rủi ro có thể xảy ra trong tương lai ở thời điểm hiện tại. Khi có tai nạn xảy ra, tổn thất xảy xa Bảo Việt sẽ bù đắp thiệt hại vốn cho bạn theo Các điều khoản ghi trên hợp đồng.
Phạm vi bảo hiểm của Bảo Hiểm Ô tô Bảo Việt


Trước nhất bạn cần tìm hiểu bảo hiểm vật chất xe được bảo hiểm trong Các trường hợp như thế nào nhé.
A. Bảo hiểm vật chất xe ô tô là bảo hiểm Các thiệt hại vật chất xảy ra do thiên tai, tai nạn bất ngờ, không lường trước được trong Các trường hợp sau:
một. Đâm va, lật, đổ, chìm, rơi toàn bộ xe, lệch trọng tâm; bị Các vật thể khác va chạm vào, rơi vào; hành vi phá hoại của người khác
hai. Hỏa hoạn, cháy, nổ
3. Các tai họa bất khả kháng do thiên nhiên gây ra
4. Mất toàn bộ xe do cướp, trộm.
B. Ngoài số chi phí bồi thường, Bảo Việt còn bồi thường cho chủ xe Những mức giá cần thiết và hợp lý theo thỏa thuận tại Hợp đồng bảo hiểm để thực hiện Các công việc theo đề nghị và chỉ dẫn của Bảo Việt lúc xảy ra tổn thất (thuộc phạm vi bảo hiểm) bao gồm Các chi phí:
một. Chi phí ngăn ngừa ngăn chặn tổn thất nảy sinh thêm
hai. Chi phí cứu hộ và vận tải xe bị thiệt hại tới khu vực sửa chữa gần nhất tối đa không vượt quá 10% số chi phí bảo hiểm của xe ấy.
Trên đây là một vài thông tin cần thiết về bảo hiểm ô tô Bảo Việt mà https://shopbaohiem.vn/ cung cấp. Ngoài ra bạn còn câu hỏi về vấn đề mua bảo hiểm ô tô, cần trả lời Các loại bảo hiểm khác liên quan tới ô tô hãy liên lạc với chúng tôi!