Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất là gì ?
kinh doanh hóa chất là hoạt động kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất để cung cấp trên thị trường nhằm mục đích sinh lời. Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất là chứng từ mà tổ chức nhà nước cung cấp cho doanh nghiệp, cơ sở đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
Điều kiện xin giấy phép kinh doanh hóa chất
– Là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật, có ngành nghề kinh doanh hóa chất;
– địa chỉ vật chất kỹ thuật phải đáp ứng yêu cầu trong kinh doanh theo quy định tại Điều 12 của Luật hóa chất; Điều 4; khoản 2 Điều 5; khoản 1, khoản 2 Điều 6 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP;
– địa điểm, diện tích kho chứa phải đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;
– Có cơ sở hoặc vị trí kinh doanh, nơi bày bán phải cam đoan các yêu cầu về an toàn hóa chất, an toàn phòng, chống cháy nổ theo quy định của pháp luật;
– Vật chứa, bao bì lưu trữ hóa chất phải đảm bảo được chất lượng và vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật; phương tiện vận chuyển hóa chất phải tuân lệnh theo quy định của pháp luật;
– Có kho chứa hoặc có hợp đồng thuê kho chứa hóa chất hoặc sử dụng kho của tổ chức, cá nhân mua hoặc bán hóa chất đáp ứng được các điều kiện về bảo quản an toàn hóa chất, an toàn phòng, chống cháy nổ;
– Người phụ trách về an toàn hóa chất của cơ sở kinh doanh hóa chất phải có trình độ trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất.
– Các đối tượng quy định tại Điều 32 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP phải được huấn luyện an toàn hóa chất.
Bạn cần chuẩn bị những hồ sơ gì ?
Hãy chuẩn bị đầy đủ những giấy tờ sau:
- Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Bản kê khai về vị trí kinh doanh;
- Bản sao Quyết định phê duyệt hoặc văn bản xác nhận các tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;
- Bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế và văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của tổ chức có thẩm quyền;
- Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy hoặc văn bản của tổ chức có thẩm quyền
- Có bản vẽ tổng thể hệ thống mặt bằng của từng địa điểm kinh doanh, nội dung bản vẽ phải cam đoan các thông tin về địa điểm kho chứa, khu vực chứa hóa chất, diện tích và đường vào khu vực kho hóa chất;
- Có bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đối với thửa đất xây dựng kho chứa hoặc Hợp đồng thuê kho đối với trường hợp thuê kho lưu trữ hoặc Hợp đồng hay thỏa thuận mua bán hóa chất trong trường hợp sử dụng kho của tổ chức, cá nhân mua hoặc bán hóa chất;
- Bản kê khai trang bị kỹ thuật, thiết bị phòng hộ lao động và an toàn của từng địa điểm kinh doanh hóa chất;
- Bản sao giấy tờ chứng minh chuyên môn của người phụ trách an toàn về hóa chất và hồ sơ huấn luận an toàn về hóa chất;
- Phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm theo quy định.
Bởi vì vậy, khi chuẩn bị xin giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế hay giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất, doanh nghiệp hãy liên hệ ngay với Công ty dịch vụ hóa chất E-Chem để được giải đáp và hỗ trợ một cách nhanh nhất.