Máy phát điện là thiết bị chuyển đổi cơ năng thành điện năng phổ biến chung áp dụng cách thức chạm màn hình điện từ. Nguồn cơ năng sơ cấp có thể là các động cơ tua bin hơi, tua bin nước, động cơ đốt trong, tua bin gió hoặc các nguồn cơ năng khác.
Máy phát có hai loại chính là máy phát điện xoay chiều (alternator) và một chiều (dynamo).

Máy phát điện trước tiên được sáng chế vào năm 1831 là đĩa Faraday, Bởi nhà khoa học người Anh Michael Faraday.
Để biến đổi ngược điện năng sang cơ năng, người ta dùng động cơ điện. Máy phát điện và động cơ điện có rất nhiều đặc điểm giống nhau, vậy nên một số loại động cơ có thể trở thành máy phát điện để sản xuất điện năng.

>>>xem thêm: máy phát điện chính hãng - giá tốt
Máy phát điện giữ một vai trò then chốt trong các thiết bị cung cấp điện. Nó thực hiện ba chức năng: phát điện, chỉnh lưu, hiệu chỉnh điện áp.

Trước khi từ tính và điện năng được tìm hiểu, các máy phát điện đã sử dụng phương pháp tĩnh điện. Máy phát điện Wimshurst đã sử dụng chạm màn hình tĩnh điện. Máy phát Van de Graaff đã áp dụng một trong hai cơ cấu sau:
Điện tích truyền từ điện cực có điện áp cao
Điện tích phát hành Bởi vì sự ma sát

Máy phát tĩnh điện được áp dụng trong các thí nghiệm khoa học yêu cầu điện áp cao. Bởi vì sự gian khổ trong việc tạo cách điện cho các máy phát tạo điện áp cao, cho nên máy phát tĩnh điện được chế tạo với công suất thấp và không bao giờ được áp dụng cho mục đích phát điện thương mại.

Đĩa Faraday
Nguyên lý hoạt động của máy phát điện được tò mò vào khoảng năm 1831-1832 Bởi vì Michael Faraday. Phương pháp như sau: một sức điện động được phát hành trong một cuộn dây dẫn Bởi vì từ thông biến thiên xung quanh nó. Phương pháp này sau này được gọi là Định luật chạm màn hình Faraday.

Sau đó, Ông ta cũng đã chế tạo máy phát điện từ trước tiên được gọi là "đĩa Faraday", nó dùng một đĩa bằng đồng quay giữa các cực của một nam châm hình móng ngựa. Nó đã phát triển một điện áp một chiều nhỏ và dòng điện lớn.
Dynamo (công ty minh phú electric)

Dynamo là máy phát điện đầu tiên có khả năng cung cấp điện năng cho công nghiệp. Dynamo sử dụng phương pháp cảm ứng điện từ để biến đổi năng lượng quay cơ học thành dòng điện xoay chiều. Cấu tạo của dynamo bao gồm một kết cấu tĩnh mà nó sản xuất từ trường mạnh và một cuộn dây quay. Ở các máy phát dynamo nhỏ, từ trường được sản xuất bằng các nam châm vĩnh cửu, đối với các máy lớn, từ trường được phát hành bằng các nam châm điện.

Máy phát dynamo trước tiên dựa trên cách thức Faraday được chế tạo vào năm 1832 Bởi Hippolyte Pixii - một nhà chế tạo thiết bị đo lường. Máy này đã sử dụng một nam châm vĩnh cửu được quay bằng một tay quay. Nam châm quay được định vị sao cho cực Nam và cực Bắc của nó đi ngang qua một mẫu sắt được quấn bằng dây dẫn. Pixii phát hiện rằng nam châm quay đã phát triển một xung điện trong dây dẫn mỗi lần một cực đi ngang qua cuộn dây. Bên cạnh đó, các cực Bắc và Nam của nam châm đã tạo ra một dòng điện có chiều ngược nhau. Bằng cách bổ sung một bộ chuyển mạch, Pixii đã có thể chuyển đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều.

Không giống như đĩa Faraday, nhiều vòng dây được nối nối tiếp được áp dụng trong cuộn dây chuyển động của dynamo. Điều này cho phép điện áp đầu cực của máy cao hơn so với đĩa Faraday phát triển, Bởi vì đó điện năng có thể phân phối ở mức điện áp phù hợp.

Mối quan hệ giữa chuyển động quay cơ học và dòng điện trong dynamo là quá trình thuận nghịch, phương pháp về mô tơ điện đã được phát hiện khi người ta thấy rằng một máy dynamo có thể phát triển cho một máy dynamo thứ hai quay nếu cấp dòng điện qua nó.