Các sự cố liên quan đến những mẫu hóa chất nguy hiểm thường xảy ra ở gần như những nước kể cả những nước đang phát triển và những nước công nghiệp hóa, đương đại hóa. Trong thời kỳ sản xuất những hóa chất độc hại thải ra ngoài môi trường sẽ gây ra những vấn đề ảnh hưởng nguy hiểm đến sức khỏe con người, gây rủi ro tổn hại tới không gian sống. Rất nhiều sự cố hóa chất gây thương tổn trực tiếp đến sự sống của con người do phơi nhiễm trực tiếp qua mắt, da, qua hệ hô hấp, tới tiêu hóa hay một số nguyên do gây ra từ việc nhiễm tạp chất trong đất và nước đã gây các ảnh hướng nguy hiểm đến chuỗi cung ứng thực phẩm.
Để ngăn chặn, tránh các nguy cơ rủi ro và hậu quả (nếu có) do các sự cố hoá chất gây ra, những cơ quan chức năng đã ban hành những quy định về việc xây dựng, thẩm định, duyệt Kế hoạch phòng ngừa, đối phó sự cố hoá chất như: Luật hoá chất, Nghị định 113/2017/NĐ-CP, Thông tư 32/2017/TT-BCT.


Đối tượng cần phải xây dựng kế hoạch ngăn ngừa đối phó sự cố hóa chất?

Đối với những cơ sở, dự án sản xuất, lưu trữ và dùng những dòng hoá chất hiểm nguy có khối lượng hóa chất lưu trữ lớn nhất ở tại một thời điểm có mức to hơn hoặc bằng ngưỡng giới hạn được quy định tại Phụ Lục 4 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP sẽ phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất.

Hướng dẫn thực hiện theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP về kế hoạch phòng ngừa hóa chất?

Nghị định 113/2017/NĐ-CP ban hành ngày 9/10/2017 vầ có hiệu lực thi hành 25/11/2017, theo đó một số điều khoản huỷ bỏ của nghị định cũ và nghị định được thay thế, Nghị định 108/2008/NĐ-CP và Nghị định 26/2011/NĐ-CP hết hiệu lực và bãi bỏ Điều 8 của Nghị định 77/2016/NĐ-CP, tuy nhiên trong nghị định có hướng dẫn về điều khoản chuyển tiếp với các tổ chức, doanh nghiệp đã đi vào hoạt động trước lúc nghị định có hiệu lực như sau:

– Những tư nhân, doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng thực đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện, Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế trước được sử dụng tới lúc hết hạn.

– Các công trình được quy định ở khoản 2 Điều 20 của NĐ 113/2017/NĐ-CP đã đi vào hoạt động trước lúc ban hành Nghị định mà chưa có Kế hoạch đề phòng, ứng phó sự cố hóa chất phê duyệt, phải tiến hành xây dựng Kế hoạch đề phòng, đối phó sự cố hóa chất và trình cơ quan quản lý hấp thụ đánh giá, phê duyệt trong vòng 02 năm.

Trên đây là một số thông tin cơ bản mà dịch vụ trả lời môi trường Thăng Long chia sẻ, Nếu quý đơn vị cần tư vấn xây dựng kế hoạch phòng ngừa sự cố hóa chất, hãy liên lạc ngay với Chúng tôi để được chỉ dẫn, trả lời nồng hậu các hồ sơ pháp lý, công việc xây dựng an toàn hóa chất.

Quý khách hàng có thắc mắc gì vui lòng liên hệ lại để được trả lời cụ thể!


http://dichvucongonline.com.vn/
VP: Số 10b Ngõ 164/7, phố Bồ Đề, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024.666.368.16
Hot Line: 078.336.5555 - Mr.Thắng
>> Xem thêm: http://dichvucongonline.com.vn/xay-dung-ke-hoach-phong-ngua-ung-pho-su-co-hoa-chat