Nghị Định 86 của thủ tướng chính phủ có đoạn như sau: cơ sở theo điều 35, điều 36 Nghị định 119/2018/NĐ-CP và điều 26, điều 27 Thông tư 68/2019/TT-BTC, Ngày 01/11/2020 cả thảy các DN, doanh nghiệp, cá biệt kinh doanh buộc phải thực hành đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

bởi vậy mọi tổ chức Cần theo đuổi sát sao thời kỳ để sử dụng hóa đơn điện tử, để tránh bị phạt nhé.

tại sao nên vận dụng hóa đơn điện tử thay vì cho hóa đơn giấy?

website hóa đơn điện tử viettel là phương pháp giúp tổ chức, tổ chức có thể ấn bản, phát chẩn, giải quyết các nghiệp báo và lưu trữ hóa đơn điện tử thay thế cho việc ấn phẩm và ứng dụng hóa đơn giấy. chương trình xuất hóa đơn trên môi trường mạng Internet, nhanh chóng mọi khi mọi nơi, trên các trang bị như máy vi tính, máy vi tính bảng, smart phone,.đặc biệt ứng dụng hoá đơn điện tử có tính bảo mật cao dễ vận dụng, dễ kết nối với rất nhiều chương trình kế toán, các chương trình bán hàng khác.

vì sao nên sủ dụng:

- triển khai khởi tạo ứng dụng, thiết kế mẫu hóa đơn điện tử nhanh chóng trong vòng 2h.
- hỗ trợ hoàn toàn lý lịch thông báo ấn phẩm hóa đơn và chỉ dẫn nộp thông báo ấn hành hóa đơn điện tử.
- bảo hành trọn đời trong suốt thời gian áp dụng ứng dụng, hàng ngũ giúp đỡ chuyên biệt 1 viên chức 1 tổ chức.
- hệ thống bảo mật của Sinvoice Viettel đã được hàng ngũ không nguy hiểm thông tin Bộ Quốc phòng ưng chuẩn. không nguy hiểm tuyệt đối thông tin.
- ủng hộ tích hợp API ứng dụng kế toán, quản lý bên trong, ERP, CRM không trả phí. Các công cụ đã tích hợp: SAP, Oracel, FAST, BRAVO, EFFECT.
nên chọn hóa đơn điện tử viettel vì những ích lợi gì?
với Viettel danh hiệu to nhất tại Việt Nam và ngoại địa đã được xác định, bởi vậy không có lý lẽ gì để khôgn chọn hóa đơn điện tử viettel.
- với khả năng hình thành các mã hóa hiểm độc liệu tin tức cao, công dụng có khả năng ngăn chặn việc dò rỉ thông tin cũng như trộm cắp.

- sử dụng việc hình thành các thông tin chính diện trên mạng lưới máy chủ bảo đảm rằng dù có bất kỳ chuyện gì diễn ra thì mọi hiểm độc liệu của bạn cũng sẽ không có nguy cơ gặp rủi ro: cháy nổ, mất mát, hư hỏng.

- Giúp bạn quản lý tất cả các thông tin và các loại hóa đơn một cách tập trung. đồng thời, công cụ xuất hóa đơn điện tử viettel cho phép bạn xuất hóa đơn một bí quyết nhanh lẹ dưới dạng giấy giả dụ muốn giả dụ có nhu cầu sử dụng.

- Rút ngắn thời giờ giao dịch và chuyển tiếp hóa đơn giữa các doanh nghiệp ưng chuẩn việc gửi trực diện qua môi trường internet mà bất cần chờ đợi bưu tá tới nhận và phát như hóa đơn giấy.

- tiết kiệm hàng tỷ đồng phí tổn cho việc in ấn và lưu trữ hóa đơn theo những nguyên tác truyền thống ở các đơn vị.
Xem thêm: các mẫu hóa đơn điện tử viettel
phép tắc về hóa đơn điện tử Viettel
HDDT tử ở ở viettel không thể thiếu đầy đủ các bài đăng sau:

+ Tên hóa đơn, ám hiệu hóa đơn, ký hiệu số hóa đơn

+ Tên, địa chỉ, mã số thuế người bán, người mua

+ Tên, tổ chức tính, khối lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ, tổng tiền chưa có thuế giá trị gia tăng lên, tổng tiền thanh toán.Electronic Bill Payment & Presentment (EBPP)

+ Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán, người mua.

+ thời giờ lập hóa đơn

+ phí, học phí của nhà băng
Nguồn: https://sinvoiceviettel.com