HỢP THỨC HÓA NHÀ ĐẤT: có thể hiểu đơn giản thủ tục hợp thức hoá nhà đất là làm sổ hồng, sổ đỏ lần đầu với nhà hay đất chưa có sổ hoặc nhà hay đất có đủ điều kiện cấp sổ. Hay hiểu cách khác hồ sơ hợp thức hóa nhà đất là việc xin cấp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ,quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với người đang sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Cùng tìm hiểu https://luatsunhadathcm.com/thu-tuc-hop-thuc-hoa-nha-dat/


1. Những trường hợp được thực hiện hồ sơ hợp thức hóa nhà đất
Theo Điều 99 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 của Bộ tư pháp. Những trường hợp sau đây sẽ được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất. Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

Người đang dùng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền dùng đất. Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định;
Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ sau ngày Luật đất đai 2013 có hiệu lực;
Người được chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, nhận tặng cho quyền dùng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Người nhận quyền dùng đất khi xử lý hợp đồng thế chấp bằng quyền dùng đất để thu hồi nợ;
Người được dùng đất theo kết quả hòa giải thành đối với mâu thuẫn đất đai; theo bản án hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành;
Người trúng đấu giá quyền dùng đất;
Người sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Khu chế xuất, khu khoa học cao, khu kinh tế;
Quý khách nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất;
Người được Nhà nước thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở. Khách hàng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;
Người dùng đất tách thửa, hợp thửa. Nhóm người sử dụng đất hoặc những thành viên hộ gia đình, hai vợ chồng. Tổ chức dùng đất chia tách, thống nhất quyền sử dụng đất hiện có;
Người dùng đất đề nghị cấp đổi hoặc cấp lại Giấy chứng nhận bị mất.

2. Hợp thức hóa nhà đất bằng hồ sơ viết tay gồm các trường hợpHộ gia đình, tư nhân đang dùng đất ổn định có những hồ sơ chứng minh việc tạo dựng hợp pháp:
Các hồ sơ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong công đoạn thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ cách mạng tạm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Giấy chứng nhận quyền dùng đất Tạm thời thời( hồ sơ hợp thức hóa nhà đất) được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
Hồ sơ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; hồ sơ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;
Hồ sơ chuyển nhượng quyền dùng đất, mua sắm bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993; được Ủy ban nhân dân cấp xã công nhận là đã dùng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
Hồ sơ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở, hồ sơ mua đất ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của luật pháp
Hồ sơ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;
Các mẫu hồ sơ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.

Hộ gia đình, tư nhân đang dùng đất trước ngày Luật đất đai 2013 có hiệu lực thi hành mà không có những hồ sơ quy định ( hồ sơ hợp thứchóa nhà đất) tại trên nhưng có:
Hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội cạnh tranh, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc thù khó khăn, nay được Ủy ban quần chúng. # Cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp. Quý người dùng cần biết rõ bí quyết làm hồ sơ hợp thứchóa nhà đất để thuận lợi hơn trong việt sử dụng đất .
Dùng đất ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không trái luật về đất đai, nay được Ủy ban quần chúng cấp xã công nhận là đất không có mâu thuẫn, thích hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng tỉnh thành, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước
Cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu hợp thứchóa nhà đất sẽ liên hệ và thực hành hồ sơ tại UBND cấp quận/huyện.
Để tránh mất thời gian, công sức trong việc thực hiện làm thủ tục xin hợp thức hóa giấy tờ nhà đất nói riêng và giải quyết các vấn đề pháp lý khác nói chung, khách hàng vui lòng liên hệ với Công ty Luật Vạn Tín theo thông tin bên dưới:

Luật sư Phạm Thị Nhàn
ĐT: 0968.605.706
luật sư chuyên về nhà đất
ĐT: 028.7309.6558