Khó khăn công ty gặp phải trong quy trình bán lẻ mặt hàng đồ dùng nhà bếp tại website saigonhomekitchen.vn. Nguồn nhân lực chiếm 20,0% ý kiến và khó khăn trong việc tìm kiếm cũng như thu hút khách hàng chiếm 20,0% ý kiến đóng góp. Điều này cho thấy việc tạo ra một quy trình bán hàng bep gas hong ngoai được đánh giá hiệu quả cần được công ty quan tâm và có những biện pháp cải thiện chất lượng. Nhìn vào kết quả điều tra cho thấy khó khăn của saigonhomekitchen.vn về vấn đề nguồn lực tài chính chiếm 20,0% ý kiến đóng góp.


Nhìn chung theo ý kiến đánh giá thì tất cả các yếu tố này đều gây ra trở ngại trong quy trình bán hàng bep dien tu qua website công ty. Nhưng hơn hết công ty cần quan tâm nhiều hơn nguồn nhân lực và nguồn tài chính của công ty. Đồng thời công ty cần có những giải pháp cần thiết để thu hút khách hàng nhiều hơn nữa chứ. Khâu cần được chú trọng hoàn thiện trong quy trình bán lẻ mặt hàng đồ dùng nhà bếp tại website saigonhomekitchen.vn. Khâu cần được chú trọng hoàn thiện trong quy trình bán lẻ mặt hàng đồ dùng nhà bếp tại website saigonhomekitchen.vn.


Công ty Nhà bếp Sài Gòn quan tâm tất cả các các khâu của quy trình bán lẻ mặt hàng đồ dùng nhà bếp tại website saigonhomekitchen.vn. Với bốn hoạt động đưa ra, quy trình xử lý sau bán được coi là khâu chú trọng nhất, thường chiếm 40,0% ý kiến khảo sát. Tuy nhiên quy trình quản trị đặt hàng qua website, quản trị thực hiện đơn hàng và xử lý sau bán còn khá nhiều hạn chế do nhiều nguyên nhân khác nhau. Sau đó là quy trình quản trị đặt hàng sẽ chiếm 26,7% ý kiến đóng góp. Sẽ còn lại 13,3% là quy trình thanh toán đơn hàng. Quy trình quản trị thực hiện đơn đặt hàng chiếm 20.0% ý kiến tham gia. Tại saigonhomekitchen.vn việc thanh toán khá thuận tiện với các hình thức thanh toán đa dạng và dễ dàng sử dụng chúng.

Bổ sung: http://saigonhomekitchen.vn/bep-tu/bep-tu-Teka