Danh sách lớp mới cần gia sư dạy kèm tại nhà môn toán yêu cầu gia su có kinh nghiện 1- 2 năm đi dạy kèm
Lớp hiện có cần gia sư tại nhà
Mã số 1093
Gia sư tại nhà lớp cần gia sư
Gia sư : lớp 12
HS Nữ
Môn dạy : Địa lý
Dạy kèm tại: Kim giang, hoàng mai
Mức lương : 1.000.000 đ
Số buổi / tuần : 2
Thời gian : tối
Tìm gia sư là : Sinh viên Nữ
Liên hệ : 0948 696 234
Mã số 1092
Gia sư lớp 12
Môn dạy : ANH VĂN
Dạy kèm : Lý thường Kiệt, Nam Định
Mức lương 1.200.000 đ
Số buổi / tuần : 2
Thời gian : tối
Tìm gia sư là : Nữ
Hãy liên hệ ngay với gia sư giá rẻ chúng tôi để tìm lớp dạy miễn phi 100% không mất khoản thu phí nào