Việc làm ở Đồng Nai tuyển dụng vị trí trưởng phòng tài chính kế toán làm việc cho công ty CP Vina Tân Á. Người tìm việc phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Yêu cầu

- Hiểu biết sâu về chế độ Kế toán doanh nghiệp hiện hành.

- Thành thạo tiếng Anh: nghe, nói, đọc, viết

- Thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm kế toán, phần mềm quản trị doanh nghiệp

- Người tìm việc phải có các phẩm chất: Cẩn thận, trung thực, cần mẫn

- Kỹ năng tổ chức công việc, phối hợp và làm việc theo nhóm tốt, nhiệt tình với công việc, chịu được áp lực công việcBạn sẽ làm gì

- Quản lý, điều phối chung hoạt động của phòng Kế toán Tài chính. Chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và Pháp luật về công tác kế toán của Công ty.

- Xây dựng kế hoạch huy động nguồn vốn đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Xây dựng và quản lý toàn bộ kế hoạch thu chi tài chính hàng năm của Công ty.

- Tổ chức công tác kế toán trong Công ty: Lập các báo cáo tài chính, kiểm tra chứng từ, mở sổ, ghi sổ, cung cấp số liệu, tài liệu báo cáo, bảo quản lưu giữ tài liệu, chứng từ kế toán theo đúng quy định nhà nước và Công ty.

- Soạn thảo các quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ tài chính kế toán, kiểm tra, kiểm toán.

- Tổ chức thực hiện các nghĩa vụ về tài chính kế toán của công ty đối với cơ quan nhà nước

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Tổng giám đốc

Website : http://vieclamhanhchinh.net/

Quyền lợi

- Lương thỏa thuận

- Được hưởng đầy đủ bảo hiểm theo quy định của luật lao động Việt Nam

Các ứng viên đang tìm việc làm ở Đồng Nai đáp ứng được các yêu cầu trên có thể nộp hồ sơ về công ty CP Vina Tân Á. Địa chỉ: 14A12, Đường 3, KDC An Bình, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.

Hoặc qua email: mai@vinatana.com

Hạn nộp hồ sơ : 06-11-2015

http://timviecnhanh24h.blog.com/