Kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm


Báo cáo tài chính là các báo cáo kế toán cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp đáp ứng các cầu cho những người sử dụng chúng trong việc đưa ra các quyết định về kinh tế.


Kiểm toán báo cáo tài chính và các dịch vụ soát xét:

- Kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm.

- Soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ.

- Kiểm tra báo cáo tài chính theo mục đích định trước.

- Kiểm toán đặc biệt (một bộ phận báo cáo tài chính, báo cáo tài chính được lập theo một cơ sở kế toán khác với chế độ kế toán Việt Nam, báo cáo tài chính tóm tắt, ...)

Lợi ích mang lại cho Quý khách:
Với phương châm hoạt động vì mục tiêu góp phần không ngừng gia tăng giá trị cho khách hàng, dịch vụ làm báo cáo tài chính ở hà đông luôn chú trọng đến từng hoạt động chuyên môn để đảm bảo mang đến cho Quý khách những dịch vụ tốt nhất.

dịch vụ kê khai thuế ở long biên Giúp Quý khách dễ dàng thuyết phục người đọc báo cáo tài chính về tính trung thực, hợp lý trong các Báo cáo tài chính của Quý khách.
Hoàn thiện báo cáo tài chính cuối năm cho doanh nghiệp

- dich vu lam ke toan tron goi o dong da Giúp Quý khách nâng cao chất lượng hệ thống kiểm soát nội bộ.

- Có cơ sở tin cậy để Quý khách đưa ra quyết định quản lý, đầu tư đúng đắn nhất.
Từ những thực tại trên và mong muốn của các doanh nghiệp trong những đợt hội thảo về thuế trong thời gian vừa qua chúng tôi đưa ra gói “hoàn thiện báo cáo tài chính cuối năm” nhằm tháo gỡ, hoàn thiện hệ thống kế toán, tiết kiệm chi phí, giảm thiểu rủi ro cho các doanh nghiệp khi quyết toán thuế.
- Là một cách hữu hiệu và khéo léo để khẳng định sự minh bạch trong công tác quản lý tài chính của Quý khách.