Hướng dẫn Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động có ký hợp đồng
Nội dung hướng dẫn cách tính thuế thu nhập đối với lao động có ký hợp đồng 2014:

- Thuế TNCN đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công:Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế * Thuế suấtTrong đó: Thu nhập tính thuế = Tổng Lương- TN miễn thuế – Các khoản giảm trừ

Các khoản giảm trừ bao gồm :

- Giảm trừ bản thân : 9.000.000đ/ người/tháng

- Giảm trừ người phụ thuộc : 3.600.000 đ/ người/tháng

- Giảm trừ các khoản bảo hiểm phải nộp theo quy định

- Các khoản đóng góp vào quỹ từ thiện khuyến học

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công được áp dụng theo biểu thuế luỹ tiến từng phần theo quy định tại Điều 22 Luật Thuế thu nhập cá nhân


Ví dụ về cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động có ký hợp đồng : Ông Nguyễn Văn Hải trong tháng 3/2014 có thu nhập từ tiền lương là 35 triệu/tháng và đang nuôi hai con nhỏ dưới 18 tuổi. Ngoài ra Ông Hải còn đóng góp 1,5 triệu cho một cơ sở nuôi dưỡng trẻ em mồ côi và chi 2 triệu đồng để nộp bảo hiểm các loại bao gồm : bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp. Tính thuế TNCN tháng 3/2014 của ông Hải

Trả lời ví dụ trên:

Tổng thu nhập chịu thuế: 35 triệu đồng

Giảm trừ bản thân : 9.000.000 đ

Giảm trừ người phụ thuộc : 3,6 tr x 2 = 7.200.000 đ Tổng số GT : 19,7 tr

Các loại bảo hiểm : 2.000.000 đ

Khoản đóng góp từ thiện : 1.5000.000 đ

Thu nhập tính thuế = 35 – 19.7 = 15,3 tr

Vậy Ông Hải phải chịu mức thuế bậc 3 trong biểu lũy tiến

Thuế TNCN của ông Hải :

5.000.000 x 5% +( 10.000.000 -5000.000)x10% +(15.300.000 – 10.000.000)x15% = 1.545.000 đ

Vậy Ông Hải phải đóng số tiền thuế TNCN trong tháng 3/2014 là 1.545.000 VNĐ