Cuoc dota2 Khi bụi lắng trên quốc tế, và những suy nghĩ trở về với chu kỳ tiếp theo của cạnh tranh mùa giải Dota 2, đó là thời gian cho các đội và người chơi lựa chọn đồng hành cuộc chiến của họ cho tới Dota 2 chính. Với ý nghĩ đó, chúng tôi đã cập nhật Dota 2 quá trình đăng ký chính để điều chỉnh một số khía cạnh của hệ thống khóa danh sách.

Chúng tôi sẽ giới thiệu một vài trong số những điểm chính dưới đây, nhưng hãy chắc chắn kiểm tra đầy đủ Dota 2 chuyên ngành đăng ký FAQ để biết thêm thông tin.

Năm nay, cầu thủ không được tự động giảm xuống từ các đội như trong quá khứ. Điều này có nghĩa các đội hiện tại sẽ vẫn còn nguyên vẹn cho đến khi người quản lý hoặc người chơi tích cực thực hiện thay đổi.

Giai đoạn đầu tiên của danh sách ổ khóa-thả kỳ sẽ cho phép một quản trị viên nhóm để thả một cầu thủ, hoặc cho phép một cầu thủ để lại một đội bóng, và sẽ được mở cửa cho đến 04 tháng 9, năm 2016. Sau giai đoạn đầu tiên này hoàn tất, bất kỳ người chơi mà vẫn còn trên danh sách của đội đang bị ràng buộc vào nhóm đó. Bởi vì cầu thủ không được tự động giảm xuống từ rosters, đội bóng và cầu thủ không muốn tiếp tục với rosters hiện tại của họ sẽ cần phải tích cực thay đổi trạng thái danh sách trước khi thời hạn thả kết luận.

Giai đoạn thứ hai của khóa-roster mời kỳ cho phép các đội cấp tiểu học thành viên mời để cầu thủ mà họ muốn thêm vào rosters của họ, và sẽ vẫn mở cửa từ ngày 04-ngày 18 tháng chín năm 2016. Đội quản trị viên có thể đưa ra lời mời đến bất kỳ người chơi không bị khóa vào danh sách của đội khác, bao gồm cả những người mới chơi hoặc người chơi mà trước đó đã được thả xuống từ các đội. Một điều cần lưu ý là các đội sẽ không còn cần phải ban hành thay thế Chơi mời trong thời gian mời. Đội nào đủ điều kiện cho một sự kiện lớn sẽ có thể phát hành một thay Chơi mời bất kỳ người chơi không tham gia chính một khi vòng loại cho sự kiện đó được thực hiện.
Nguồn: 188bongda.com

Chúng tôi đã bao gồm một "Cập nhật" tag vào phần sửa đổi của DotA 2 chuyên ngành đăng ký thành , vì vậy hãy có để xem danh sách đầy đủ các phiên bản