Penthouse Sunshine City - Báo cáo Chính phủ tại phiên họp ngày 30/8, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng cho biết trong 8 tháng qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 15.028 nhiệm vụ cho các Bộ, cơ quan, địa phương.

Trong đó, có 6.973 nhiệm vụ đã hoàn thành, 7.858 nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn, 197 nhiệm vụ chưa hoàn thành quá hạn (chiếm 2,74%, giảm 1,6% so với tháng trước).VÌ SAO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ LẠI LỰA CHỌN CĂN HỘ PENTHOUSE SUNSHINE CITY CIPUTRA

Về Chương trình công tác, theo kế hoạch, 8 tháng có 209 đề án các bộ, cơ quan phải trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Hết tháng 8, các Bộ đã trình 163 đề án (đạt 78%), trong đó 63 đề án đã được ban hành (chiếm 38,65% số đề án đã trình); 46 đề án đã quá thời hạn chưa trình theo tiến độ.

Về tình hình ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, hiện còn nợ 7 Nghị định và 1 Quyết định. Các Bộ còn nợ 5 thông tư. Như vậy, tình hình nợ đọng văn bản quy định chi tiết có giảm so với tháng trước nhưng chuyển biến chậm, cụ thể giảm 1 Nghị định và 3 Thông tư.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong tháng 8/2018, Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra UBND thành phố Cần Thơ và UBND tỉnh Cà Mau.

Kết quả kiểm tra tại UBND thành phố Cần Thơ cho thấy địa phương đã đạt nhiều kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Từ đầu năm 2017 đến 31/7/2018, UBND TP Cần Thơ được giao 360 nhiệm vụ, đã hoàn thành 304 nhiệm vụ, chưa hoàn thành trong hạn 56 nhiệm vụ.

Tuy nhiên, còn một số mặt công tác, UBND TP Cần Thơ cần quan tâm, quyết liệt hơn nữa, như công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp; đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh; công tác; vấn đề môi trường; việc thích ứng với vấn đề biến đổi khí hậu...

Tỉnh Cà Mau cũng đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cơ bản hoàn thành, chỉ còn nợ đọng 01 nhiệm vụ quá hạn. Từ đầu năm đến 15/7/2018, tỉnh có 652 nhiệm vụ được giao. Trong đó đã hoàn thành 454 nhiệm vụ, 199 nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn, 1 nhiệm vụ quá hạn.

Bên cạnh kết quả đạt được nêu trên, một số mặt công tác của UBND tỉnh Cà Mau còn bất cập, tồn tại, như công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn tại doanh nghiệp nhà nước còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chưa có giải pháp, sáng kiến trong việc khắc phục tình trạng xâm thực sạt lở bờ biển, bờ sông; công tác bảo vệ môi trường; thúc đẩy phát triển du lịch; chỉ số cải cách hành chính có thứ hạng thấp… Thủ tướng yêu cầu tỉnh quan tâm, tăng cường quản lý nhà nước hơn nữa đối với các lĩnh vực này.

Cần gấp rút hoàn thành các văn bản

Trước tình hình trên, Tổ công tác kính đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ tập trung, gấp rút hoàn thành các dự thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, pháp lệnh còn nợ đọng trình Chính phủ thông qua hoặc ban hành theo thẩm quyền. Đồng thời, chú ý việc soạn thảo, trình ban hành các văn bản quy định chi tiết thi thành các luật, pháp lệnh sẽ có hiệu lực pháp luật trong thời gian tới, không để phát sinh nợ đọng mới.

Đề nghị Lãnh đạo các Bộ dành thời gian thỏa đáng để giải quyết các vướng mắc, đặc biệt là những ý kiến còn khác nhau trong quá trình xây dựng văn bản.

Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ với VPCP để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết; kịp thời tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình ban hành các văn bản.

Các Bộ, cơ quan tích cực thực hiện các nhiệm vụ được giao; quan tâm việc xây dựng và trình các đề án theo chương trình công tác, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Đối với các địa phương được kiểm tra trong tháng 8, cần khẩn trương xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định phê duyệt phương án cơ cấu lại các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25/5/2017; chủ động tháo gỡ, khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc cổ phần hóa, thoái vốn, phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn năm 2018 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.Cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường; tập trung, chỉ đạo quyết liệt các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, thanh tra và có biện pháp quản lý chặt chẽ, xử lý nghiêm các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh không tuân thủ nghiêm túc quy định về bảo vệ môi trường, làm ảnh hưởng cuộc sống, sức khỏe của người dân.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, quyết liệt giảm bớt thủ tục hành chính không cần thiết, gây phiền hà cho người dân. Đặc biệt, UBND tỉnh Cà Mau cần có những đột phá mới trong chỉ đạo, điều hành, cải cách hành chính để cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển du lịch nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Đối với các kiến nghị của các tỉnh, Tổ công tác sẽ gửi đến các bộ, cơ quan liên quan để xử lý, giải quyết theo thẩm quyền. Đề nghị các Bộ, cơ quan có văn bản trả lời cho địa phương biết trong tháng 9/2018...

Nguồn tham khảo bài viết: http://icondotel.com/song-thuong-luu...hine-city.html