Phần mềm kế toán DX

Phần mềm kế toán là một trong những ứng dụng của hệ thống thông tin trong các quy trình hoạt động của doanh nghiệp. Ứng dụng này tích hợp những nghiệp vụ của bộ phận kế toán vào trong phần mềm, từ đó hỗ trợ tự động hóa toàn bộ quy trình.
Doanh nghiệp sẽ giải quyết được các vấn đề rắc rối của bộ phận kế toán như: lưu trữ sổ sách, báo cáo thuế, hạch toán, thu và thanh toán nợ và thanh toán lương cho nhân viên. Bên cạnh đó, từ dữ liệu mà phần mềm kế toán kết xuất, bộ phận kế toán tạo được một báo cáo tài chính, giúp ban giám đốc đưa ra dự báo nhanh chóng và chính xác.

Khi quy mô doanh nghiệp tăng lên kéo theo sự đa dạng hóa của các nghiệp vụ kế toán thì việc ứng dụng phần mềm kế toán đã ngày càng rộng rãi hơn do những ưu điểm và khả năng hỗ trợ mạnh mẽ của nó.


Xem thêm: phần mềm kế toán

Với các phương pháp tính toán thủ công, xác suất xảy ra lỗi trong các phép tính là rất lớn, tuy nhiên, là một phần mềm, cùng với khả năng chính xác của máy tính thì kết quả các phép tính sổ sách, công nợ cho doanh nghiệp sẽ được giảm xác suất xảy ra lỗi tối đa.

Tùy theo đặc điểm của lĩnh vực hoạt động mà mỗi doanh nghiệp có những quy trình khác nhau, do đó, sự phức tạp mà bộ phận kế toán phải đối mặt cũng khác nhau. Phần mềm kế toán được lập trình để giảm sự phức tạp này, từ đó, tiết kiệm thời gian, công sức của người kế toán và tăng năng suất lao động của công ty.


Xem thêm: phần mềm kế toán ngoại

Thông thường, các chứng từ sổ sách được lưu trữ bằng giấy và trong kho điều này dẫn đến việc khó tra cứu và dễ thất lạc tài liệu khi cò yêu cầu. Phần mềm kế toán giúp lưu trữ dữ liệu vĩnh viễn và hoàn hảo không hao tổn, có thể tra cứu tiện lợi, triệt tiêu nguy cơ thất lạc thông tin.

Phần mềm Quản trị Tài chính DX là sản phẩm phần mềm tài chính kế toán đúc kết hơn 22 năm xây dựng và cung cấp phần mềm phục vụ cho hoạt động quản trị của các doanh nghiệp Việt Nam. DX tập trung vào hai tiêu chí là triển khai nhanh và chi phí hợp lý. DX hỗ trợ toàn bộ hoạt động kế toán trong doanh nghiệp đã nêu trên.