Buộc dây giày - 1001 Easy Ways to Tie Your Shoes là kệnh chia sẻ có địa chỉ ở kênh youtube https://www.youtube.com/channel/UC7k...7jjKga8suVqKoQ với các video giới thiệu hướng dẫn buộc giày đơn giản nhưng đẹp và chắc chắn đảm bảo bạn và khán giả quan tâm sẽ hài lòng.Đến với kênh, các bạn sẽ tận mắt được thao tác trực quan với các mẫu video buộc dây giày (Easy tie shoelaces) độc đáo và đa dạng.

Steps Easy Ways to Tie Your Shoes:

Place the shoes on a flat surface. Let the laces fall to either side of the shoe. ...
Tie a basic knot. ...
Make a loop with one of the laces. ...
Use your other hand to wrap the other lace around the loop. ...
Pull the shoelace through the hole to form another loop. ...
Hold both loops and pull them tight.