Dịch vụ xin Giấy phép đủ điều kiện buôn bán hóa chất
1.Các loại Giấy phép trong phát hành, kinh doanh hóa chất
Giấy chứng nhận đủ điều kiện phát hành, buôn bán hóa chất phát hành, buôn bán có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp
Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp.
Giấy phép phát triển, buôn bán hóa chất hạn chế sản xuất, buôn bán trong lĩnh vực công nghiệp

>>>xem thêm: cần xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoá chất nhanh2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện tạo ra, kinh doanh hóa chất phát triển, bán buôn có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp
2.1. Một số điều kiện quan trọng khi xin phép như sau:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy hoặc Biên bản kiểm tra đảm bảo an ninh về phòng cháy, chữa cháy của tổ chức công an có thẩm quyền;
Giấy xác nhận đăng ký bản luôn tự tin bảo vệ môi trường Do cơ quan có thẩm quyền cấp.

2.2. Điều kiện:
a. Điều kiện sản xuất:

Là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật, có ngành nghề tạo ra hóa chất;
Shop vật chất – kỹ thuật: Nhà xưởng, kho tàng và thiết bị công nghệ; Trang thiết bị an ninh, phòng, chống cháy nổ, phòng, chống sét, phòng, chống rò rỉ, phát tán hóa chất và các sự cố hóa chất khác; Trang vật tư bảo hộ lao động; Trang trang bị bảo vệ môi trường, hệ thống xử lý chất thải; Phương tiện vận chuyển; Bảng nội quy về an toàn hóa chất;…. Phải đáp ứng điều kiện cụ thể theo lý lẽ.Diện tích nhà xưởng, kho chứa phải đạt đòi hỏi theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Nơi bán tạo ra có đủ diện tích để xếp đặt dây chuyền tạo ra phù hợp với công suất thiết kế, luôn tự tin các công đoạn tạo ra, phục vụ yêu cầu công nghệ;
Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật hoặc cán bộ kỹ thuật phụ trách hoạt động phát triển hóa chất phải có bằng đại học trở lên về chuyên ngành hóa chất;

Người lao động phải được huấn luyện an ninh hóa chất gồm: Người đứng đầu đơn vị, điểm bán phát triển, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận tạo ra, buôn bán, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương; Cấp phó của người đứng đầu được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn hóa chất; Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an ninh hóa chất của cơ sở; Người trực tiếp giám sát về an toàn hóa chất tại nơi làm việc; người lao động liên quan trực tiếp đến hóa chất.


b. Điều kiện kinh doanh:
Là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật, có ngành nghề bán buôn hóa chất;
Nơi bán vật chất – kỹ thuật: Nhà xưởng, kho tàng và thiết bị công nghệ; Trang trang bị an toàn, phòng, chống cháy nổ, phòng, chống sét, phòng, chống rò rỉ, phát tán hóa chất và các sự cố hóa chất khác; Trang vật tư bảo hộ lao động; Trang vật tư bảo vệ môi trường, hệ thống xử lý chất thải; Phương tiện vận chuyển; Bảng nội quy về an ninh hóa chất;…. Phải đáp ứng điều kiện cụ thể theo lý lẽ. C) vị trí, diện tích kho chứa phải đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (công ty dịch vụ hóa chất e-chem)
Có nơi bán hoặc địa điểm bán buôn, nơi bày bán chắc chắn rằng các đòi hỏi về an toàn hóa chất, an ninh phòng, chống cháy nổ theo phép tắc của pháp luật;

Vật chứa, bao bì lưu trữ hóa chất phải bảo đảm được chất lượng và vệ sinh môi trường theo điều khoản của pháp luật; phương tiện vận chuyển hóa chất phải vâng lệnh theo điều khoản của pháp luật;
Có kho chứa hoặc có hợp đồng thuê kho chứa hóa chất hoặc áp dụng kho của tổ chức, cá nhân mua hoặc bán hóa chất phục vụ được các điều kiện về bảo quản an toàn hóa chất, an toàn phòng, chống cháy nổ;