Cách xem chi tiết đầy đủ về USB hoặc file ISO cài Windows 10
CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH MÁY IN THIÊN LONG
SĐT: 028.66.507.709 - 0932.743.732 ( ZALO )
WEBSITE: https://congtythienlong.comFile ISO Windows 10 là file image có thể được sử dụng để tạo USB hoặc DVD cài đặt Windows 10, thậm chí trực tiếp cài đặt Win 10.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách xem đầy đủ chi tiết các thông tin về ngôn ngữ, ấn bản, bản build, phiên bản, kiến ​​trúc, v.v... cho file Windows 10 ISO hoặc USB được tạo từ Windows 10 ISO.

Cách xem và xóa lịch sử hoạt động trên Windows 10
Cách xem chi tiết đầy đủ về USB hoặc file ISO Windows 10
Đây là cách thực hiện:

1. Kết nối USB cài đặt Windows 10 hoặc mount file ISO Windows 10 và ghi lại ký tự ổ của nó (ví dụ: G).

XEM THEM: sửa máy tính tận nơi vs sửa máy tính tận nơi quận 8 vs sửa máy tính tận nơi đường phạm hùng


2. Mở ổ USB hoặc file ISO được mount và mở thư mục Sources. Hãy lưu ý xem có file install.wim hoặc install.esd không.

Lưu ý: Nếu file ISO Windows 10 hoặc USB được tạo để bao gồm cả kiến ​​trúc 32-bit và 64-bit, trước tiên bạn cần mở thư mục x64 (64-bit) hoặc x86 (32-bit) mà bạn muốn, sau đó mở thư mục Sources trong đó.

Tìm file install.wim hoặc install.esd
Tìm file install.wim hoặc install.esd


3. Mở Command Prompt với quyền admin.

4. Tùy thuộc vào việc bạn có file install.esd hay install.wim từ bước 2 ở trên hay không, hãy nhập lệnh thích hợp bên dưới vào Command Prompt và nhấn Enter.

Lưu ý: Lệnh này sẽ hiển thị cho bạn số chỉ mục cho mỗi phiên bản Windows 10 có trong file ISO hoặc USB.

dism /get-wiminfo /wimfile:<Drive Letter>:\sources\install.esd
Hoặc:

dism /get-wiminfo /wimfile:<Drive Letter>:\sources\install.wim
Đối với 32-bit - Nếu USB hoặc ISO được tạo cho cả kiến ​​trúc 32-bit và 64-bit:

dism /get-wiminfo /wimfile:<Drive Letter>:\x86\sources\install.esd
Hoặc:

dism /get-wiminfo /wimfile:<Drive Letter>:\x86\sources\install.wim
Đối với 64-bit - Nếu USB hoặc ISO được tạo cho cả kiến ​​trúc 32-bit và 64-bit:

dism /get-wiminfo /wimfile:<Drive Letter>:\x64\sources\install.esd
Hoặc:

dism /get-wiminfo /wimfile:<Drive Letter>:\x64\sources\install.wim
Lưu ý: Thay thế <Drive Letter> trong lệnh trên bằng ký tự ổ thực tế (ví dụ: G) cho ISO được mount từ bước 1 ở trên.

Ví dụ:

dism /get-wiminfo /wimfile:G:\sources\install.wim
Nhập lệnh thích hợp vào Command Prompt
Nhập lệnh thích hợp vào Command Prompt


5. Nhập lệnh thích hợp bên dưới vào Command Prompt và nhấn Enter.

Lưu ý: Thay thế <Drive Letter> trong lệnh dưới đây bằng ký tự ổ thực tế (ví dụ: G) cho USB hoặc ISO được mount từ bước 1 ở trên.

Thay thế <Index Number> trong lệnh bên dưới bằng số chỉ mục thực tế (ví dụ: "8") cho phiên bản (ví dụ: "Pro") mà bạn muốn biết chi tiết từ bước 4 ở trên.

Ví dụ:

dism /get-wiminfo /wimfile:G:\sources\install.wim /index:8
Cú pháp lệnh:

dism /get-wiminfo /wimfile:<Drive Letter>:\sources\install.esd /index:<Index Number>
Hoặc:

dism /get-wiminfo /wimfile:<Drive Letter>:\sources\install.wim /index:<Index Number>
Đối với 32-bit - Nếu USB hoặc ISO được tạo cho cả kiến ​​trúc 32-bit và 64-bit:

dism /get-wiminfo /wimfile:<Drive Letter>:\x86\sources\install.esd /index:<Index Number>
Hoặc:

dism /get-wiminfo /wimfile:<Drive Letter>:\x86\sources\install.wim /index:<Index Number>
Đối với 64-bit - Nếu USB hoặc ISO được tạo cho cả kiến ​​trúc 32-bit và 64-bit:

dism /get-wiminfo /wimfile:<Drive Letter>:\x64\sources\install.esd /index:<Index Number>
Hoặc:

dism /get-wiminfo /wimfile:<Drive Letter>:\x64\sources\install.wim /index:<Index Number>
6. Bây giờ, bạn sẽ thấy tất cả chi tiết về số chỉ mục (phiên bản) đã chọn cho file ISO Windows 10 hoặc USB này.

Edition: Phần này sẽ dành cho phiên bản Windows 10 S, Home, Education, Pro hoặc Enterprise. ISO hoặc USB Pro có thể được sử dụng để cài đặt phiên bản Home hoặc Pro và giấy phép kỹ thuật số hoặc product key xác định xem Pro hoặc Home có được cài đặt trong quá trình thiết lập Windows hay không.
Architecture: Xác định phiên bản này sẽ dành cho x64 (64-bit) hay x86 (32-bit).
Language: Đây sẽ là ngôn ngữ hiển thị mặc định (ví dụ: en-us (US English)) được sử dụng để cài đặt Windows 10.
Version: Phần sau 10.0 sẽ là số bản build. Ví dụ, số bản build cho phiên bản 10.0.16251 sẽ là 16251.