Vay vốn ngân hàng để đầu tư bất động sản – Đây là một hướng huy động vốn rất phổ biến và được nhiều nhà đầu tư lựa chọn!
Nhưng không hề dễ dàng, nhà đầu tư sẽ liên tục phải giải quyết các vấn đề chiến lược, phương thức đầu tư, mô hình đầu tư,…và tính đến bài toán tài chính trong suốt quá trình đầu tư. Cùng chúng tôi nhìn nhận các vấn đề của việc “Vay vốn ngân hàng để tham gia đầu tư bất động sản” trong bài chia sẻ này!

Xem thêm các bài viết của chúng tôi về kinh nghiệm đầu tư bất động sản tại vi bằng là gì

Hiện nay, ngân hàng trong và ngoài nước có khá nhiều hình thức cho vay vốn. Tuy nhiên 2 hình thức vay vốn ngân hàng phổ biến nhất là “vay tín chấp và vay thế chấp“, bạn có thể hiểu 2 loại hình này như sau:
Xem thêm các bài viết của chúng tôi về kinh nghiệm đầu tư bất động sản tại phân biệt đất nền dự án và đất tách thửa

Vay thế chấp là hình thức vay truyền thống của ngân hàng. Theo hình thức vay thế chấp thì bạn phải có tài sản đảm bảo mới được vay. Hạn mức vay khá cao lên đến 80% giá trị tài sản. Lãi suất của hình thức vay thế chấp cũng phù hợp với khoản vay.
Xem thêm các bài viết của chúng tôi về kinh nghiệm đầu tư bất động sản tại làm sao để tách và gộp sổ đỏ