Dịch Vụ Sửa Máy Tính – ������ Sửa Chữa Vi Tính Tận Nơi TPHCM
☎ 02866 507 709 – 0932 743 732 (Zalo)


dịch vụ cài office

dịch vụ cài corel

dịch vụ cài photoshop
Tôi không nhớ tên người dùng hoặc mật khẩu của mình
Tài khoản Microsoft

Nếu bạn đã quên tên người dùng hoặc mật khẩu cho tài khoản Microsoft mà bạn đã liên kết với Office, hãy xem tôi đã quên tên người dùng hoặc mật khẩu cho tài khoản mà tôi sử dụng với Office.

Tài khoản cơ quan hoặc trường học

Nếu ai đó trong tổ chức của bạn đã gán cho bạn một tài khoản email cơ quan hoặc trường học, hãy đi đến mục đặt lại mật khẩu. Nếu bạn không thể đặt lại, sau đó liên hệ với người quản trị của bạn vì họ có thể không cấp cho bạn quyền thay đổi mật khẩu của riêng mình. Bất kỳ thay đổi nào khác, chẳng hạn như thay đổi tên người dùng của bạn cũng phải thực hiện bằng cách quản trị của bạn.

Nếu bạn là người quản trị chịu trách nhiệm quản lý tài khoản người dùng email cho mọi người trong tổ chức của mình, hãy xem mục người dùng và mật khẩu trong Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp – trợ giúp người quản trị.

Mật khẩu của tôi chính xác nhưng lại không hoạt động
Bạn có thể kiểm tra một số điều sau nếu mật khẩu của bạn có vẻ như không hoạt động:

Kiểm tra chính tả cho tên email và mật khẩu của bạn.

Đảm bảo bạn không bật viết hoa toàn bộ vì mật khẩu phân biệt chữ hoa/thường.

Nếu mật khẩu vẫn không hoạt động, hãy thực hiện như sau tùy theo tài khoản của bạn.

Tài khoản Microsoft

Đối với các tài khoản Microsoft, hãy tìm thêm trợ giúp tại mục Trợ giúp về tài khoản Microsoft.

Tài khoản cơ quan hoặc trường học

Đối với tài khoản cơ quan hoặc trường học, hãy liên hệ với người quản trị bên bạn.

Nếu bạn là người quản trị Microsoft 365 quản lý tài khoản người dùng email cho mọi người trong tổ chức của mình, hãy xem mục người dùng và mật khẩu trong Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp – trợ giúp người quản trị.

Tài khoản Gmail, Yahoo!, (v.v...) của tôi là tài khoản Microsoft, nhưng nó không hoạt động
Có một số lợi ích khi đặt tài khoản email thường xuyên của bạn, chẳng hạn như tài khoản Gmail hoặc Yahoo! làm tài khoản Microsoft. Nó có thể là một ít tài khoản cần nhớ, hoặc bạn chỉ muốn sử dụng một số tài khoản cho các hoạt động nhất định.

Microsoft quản lý các tài khoản Outlook.com, hotmail.com, live.com hoặc msn.com và các tài khoản này tự động được coi là tài khoản Microsoft. Điều này có nghĩa là bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện đối với tài khoản này sẽ được thực hiện thông qua tất cả các dịch vụ của Microsoft chẳng hạn như XBox, Skype hoặc Onedrive mà bạn cũng sử dụng tài khoản này.

Tuy nhiên, nếu bạn đã tạo một tài khoản Microsoft bằng tài khoản email hiện có được quản lý bởi một nhà cung cấp email khác , chẳng hạn như Gmail hoặc Yahoo! tài khoản, bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện đối với những tài khoản này thông qua các nhà cung cấp tương ứng của họ, sẽ không được thực hiện đối với Microsoft.

Ví dụ, bạn đã sử dụng Gmail, Yahoo!, hoặc một loại tài khoản khác để tạo tài khoản Microsoft, nhưng vào một ngày sau này bạn đã thực hiện thay đổi đối với tài khoản của mình, chẳng hạn như cập nhật mật khẩu của bạn hoặc thông tin cá nhân khác, bạn phải thực hiện điều đó thông qua các thiết đặt từ nhà cung cấp email của bạn Những thay đổi mà bạn thực hiện ở đó, không tự động mở rộng vào tài khoản Microsoft của bạn. Điều này có nghĩa là mật khẩu tài khoản Microsoft của bạn vẫn là những gì bạn đã tạo lần đầu tiên.

Để thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với tài khoản này như tài khoản Microsoft có nghĩa là bạn cần thực hiện thông qua thiết đặt tài khoản Microsoft của bạn. Đăng nhập vào cổng thông tin tài khoản của bạn để kiểm tra xem tài khoản đang hoạt động hay không. Nếu bạn cần đặt lại mật khẩu tài khoản Microsoft cho tài khoản email này, hãy xem mục tôi đã quên tên người dùng hoặc mật khẩu cho tài khoản mà tôi sử dụng với Office.