I. Chuẩn bị: những thức cúng gồm:
1. 1 loại thang bằng bẹ chuối (Nam 7 bậc, Nữ 9 bậc), 1 Cây Mía Lao để cả ngọn, 1 ít tiền Vàng Mã
2. Hai Bình Bông, hai đĩa Trái Cây (1 cúng Đất Đai, 1 cúng Vong)
3. Ba ống Trúc dài khoảng bốn tấc vót nhọn một đầu: 1 chứa Muối, 1 đựng Gạo, một đựng Nước - bịt lại bằng Nilon trên đầu
4. Bốn cây Đèn Cầy, một bó Nhang lớn, 3 cây Nhang trung (Cở ngón tay út)
5. Năm thứ Đậu (100 gram chung cho 5 thứ), năm Thẻ Tre dài 4 tấc vót nhọn một đầu (Để làm cho Bài Vị cúng Ngũ Phương Ngũ Thổ Tôn Thần)

https://langmodadep35.com/mo-da-cong-giao-va-nhung-dieu-chua-bao-gio-biet-den/
6. Sáu Chén Chè, 2 Đĩa Xôi, một bộ Tam Sênh (Trứng, thịt, Tôm)
7. Bảy chiếc Chung, 1 bình Trà, 1 xị Rượu
8. Mười tám con Chim để phóng sanh (Thay cho Gà)
* Lưu ý: Nên dùng chén, đĩa.. Bằng nhựa dùng một lần - Cúng xong để lại tại tuyển mộ luôn không dọn về.
- khi đi ra mộ Gia Quyến nhớ mặc Đồ Tang, mang theo chiếc Bài Vị.
- Chuẩn bị sẵn Ba Mâm Cơm Canh để về nhà Cúng An Linh
II. sắp đặt lễ cúng:
- Cắm ba ống Trúc có Gạo, Muối, Nước dưới Chân mộ, dựa dòng thang vào 3 ống Trúc, đằng sau phía Trên để chiếc Bài Vị.
- Bày 2 mâm lễ cúng có Chè, Xôi, Bông, Trái Cây, chung cúng Trà Rượu, Giấy Tiền Vàng Mã, một mâm trước chiêu mộ (Dưới chân) để cúng Vong và 1 mâm ở 1 nơi sạch sẽ sắp đó để cúng Thần.
- Cắm Năm Thẻ Tre đã được dán Bài Vị Ngũ Phương Ngũ Thổ Tôn Thần ở bốn góc và giữa tuyển mộ.
- Thắp nhang trước chiêu tập, mâm cúng Thần và các Bài Vị Tôn Thần cũng như ở những ngôi tuyển mộ quanh đó.
- Để Cây Mía và Lồng Chim phía bên phải ngôi chiêu tập.
III. nghi tiết cúng:
- Thắp nhang khấn xin Chư Vị Tôn Thần dẫn dắt linh hồn người chết về nghe Kinh, chứng minh Lễ Khai chiêu tập.
- Thầy tụng Kinh thỉnh Chư Vị Tôn Thần và triệu Linh, làm phép trẹo Tịnh
- Gia đình chia nhau mỗi người 1 ít Đậu, một người đại diện cầm Cây Mía, Lồng Chim theo Thầy đi quanh chiêu mộ vừa niệm Phật, vừa rải Đậu.
- Sau khi đi đủ ba vòng trở lại vị trí cũ, phóng sanh Chim, đốt Giấy Tiền Vàng Mã, lạy tạ Tôn Thần và dẫn Vong trở về nhà cúng An Linh.
nghi thức KHAI chiêu mộ (1)
(Dọn hai mâm cúng, mỗi mâm có đèn nhang riêng để cúng Vong và Thần Mả; tậu 5 ống tre: một ống chứa Mè, 1 ống chứa Đậu, 1 ống đựng Gạo, 1 ống đựng Muối, 1 ống chứa Nước, đầu ống bịt vải cột dây, đuôi ống vót nhọn để cắm ngang đầu Mả; một cây Mía Lau cột chân một con Gà Giò; 5 cây Thẻ sơn vôi trắng có vẽ Bùa Trấn Mả cắm bốn góc Mả và giữa núm Mả; 1 cây Thang ba nấc bằng cọng chuối dựng vô đầu Mả; 1 gói năm thứ Đậu để Sư rải quành Mả ).
- XƯỚNG: Tựu vị - Niệm hương - Lễ tam bái - Bình thân quỳ.
- TÁN: nam vô Hương Vân mẫu bồ Tát ma ha tát. (3 lần)