Thiết bị điện tử là một dạng cân điện tử dùng cho việc cân đo đong đếm. Điểm khác biệt của cân phân tích điện tử là nó thường được sử dụng cho khoa học thử nghiệm. Còn được gọi là cân điện tử tiểu ly vì số cân rất nhỏ. Trong phòng thử nghiệm , đặt thực hành một phản ứng hay thử nghiệm nào đó , các nhà chuyên môn chỉ sử dụng 1 lượng nhỏ hóa chất theo tỷ lệ nhất định đặt tìm hiểu mà thôi. Cân phân tích điện tử có điểm trội hơn là cho độ sai số cực kỳ nhỏ , độ phân giải và xác thực cao , giá trị lớn , với độ xác thực đến từng 0.1mg. Cân phân tích cốt tử dùng để cân phân tích các mẫu có khối lượng nhỏ , rất ăn nhập dùng trong các phòng thử nghiệm , các viện tìm hiểu trong các phòng thí nghiệm nhưng cũng được dùng để cân sản phẩm và mẫu vật nữa.*
Trên thị trường hiện nay có nhiều hãng bán cân phân tích nổi danh như: Mettel Toledo của Thụy sỹ , WT-CH của Đài Loan , Ohaus của Mỹ... Cân phân tích điện tử gồm có nhiều loại , đi từ cân 2 số lẻ đến cân 5 số lẻ. Trong đó các loại cân sẽ giảm dần loại cân nặng của mình. Cân phân tích có đồng hồ điện tử , màn hình LCD và màn hình phía sau. Một vài loại cân còn tích ràng buộc hồ theo chuẩn GLP/GMP/ISO , hiển thị tín hiệu analog , có công năng đếm vật mẫu trực tiếp tùy theo nhu cầu của người dùng. Một vài loại cân phân tích có hiệu quả chuyên đặt cân bột , tỷ trọng hoặc phân tích độ ẩm.