Van Điện Từ Airtac 4V220-06

Mã số:4V220-06

Van Điện Từ Airtac 4V220-06
Chi tiết sản phẩm
1.Mô tả:Van Điện Từ Airtac 4V220-06

Port size: 1/8'' .

Exhaust port size: 1/8'' .

Áp suất hoạt động: 0.15 - 0.8MPa .

Loại van 5 cửa 2 vị trí .

Nhiệt độ hoạt động: -20~70oC .

2.Kích thước:


4V220-06

=> Các loại van điện từ khí nén thông dụng

VAN ĐIỆN TỪ AIRTAC 4V230E-08
Van Điện Từ Airtac 4V230E-08
Mã số:4V230E-08
VAN ĐIỆN TỪ AIRTAC 4V230P-08
Van Điện Từ Airtac 4V230P-08
Mã số:4V230P-08
VAN ĐIỆN TỪ AIRTAC 4V230C-08
Van Điện Từ Airtac 4V230C-08
Mã số:4V230C-08
VAN ĐIỆN TỪ AIRTAC 4V220-08
Van Điện Từ Airtac 4V220-08
Mã số:
4V220-08

VAN ĐIỆN TỪ AIRTAC 4V210-08
Van Điện Từ Airtac 4V210-08
Mã số:
4V210-08

VAN ĐIỆN TỪ AIRTAC 4V230P-06
Van Điện Từ Airtac 4V230P-06
Mã số:
4V230P-06