Chữ ký số và Dịch vụ chứng thực chữ ký số là quy định hướng dẫn chi tiết nhiều vấn đề công nghệ về chữ ký điện tử, đặc biệt là chữ ký số. Quy định chi tiết về việc thừa nhận giá trị pháp lý của chữ ký số trong các các giao dịch điện tử ; thừa nhận giá trị pháp lý của các chữ ký số và chứng thư số của nước ngoài; điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số; điều kiện cấp phép và hoạt động của các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số và cả biện pháp xử lý những vi phạm pháp luật liên quan đến chữ ký số…
Phạm vi áp dụng chữ ký số và chứng thư số; việc quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số đối với cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số và cơ quan, tổ chức, cá nhân lựa chọn sử dụng chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số trong giao dịch điện tử trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Đồng thời cũng nhấn mạnh đến chính sách khuyến khích sử dụng chữ ký điện tử : “ khuyến khích việc sử dụng chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, chữ ký số nộp thuế, để thúc đẩy việc trao đổi thông tin và các giao dịch qua mạng nhằm nâng cao năng suất lao động; mở rộng các hoạt động thương mại; hỗ trợ cải cách hành chính, tăng tiện ích xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và bảo đảm an ninh, quốc phòng”. Chính sách thúc đẩy việc ứng dụng chữ ký số và phát triển dịch vụ chứng thực chữ ký số thông qua những dự án trọng điểm nhằm nâng cao nhận thức; phổ biến pháp luật; phát triển ứng dụng; tổ chức đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu, hợp tác và chuyển giao công nghệ liên quan đến chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
Việc ban hành là cơ sở pháp lý để các doanh nghiệp Việt Nam tiến hành triển khai dịch vụ cấp và chứng thực chữ ký số cho các tổ chức và cá nhân để có công cụ ký kết các hợp đồng điện tử thuận tiện, an toàn và phù hợp với trình độ quốc tế. Quy định góp phần tạo hành lang pháp lý cho một trong những hoạt động quan trọng nhất thúc đẩy giao dịch điện tử, đặc biệt là các giao dịch điện tử giữa các tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam trong cả lĩnh vực thương mại và phi thương mại. kê khai hải quan điện tử.
Chữ ký số rõ ràng là bước đột phá để chuyển các giao dịch từ giấy tờ sang phi giấy tờ hay số hóa mà vẫn đảm bảo được các yêu cầu của giao dịch. Các hệ thống luật pháp và quy định đóng vai trò quan trọng trong việc thừa nhận giá trị pháp lý của những giao dịch điện tử và chữ ký số. Những quy định như E-Sign (Hoa Kỳ), Luật giao dịch điện tử các nước, Quy định về chữ ký số tác động trực tiếp đến sự phát triển của công nghệ này. Các Quy định đều có một điểm chung là thừa nhận giá trị pháp lý của chữ ký số. Giá trị pháp lý của chữ ký số như sau: “Trong trường hợp pháp luật quy định văn bản cần có chữ ký thì yêu cầu đối với một thông điệp dữ liệu được xem là đáp ứng nếu thông điệp dữ liệu đó được ký bằng chữ ký số. Trong trường hợp pháp luật quy định văn bản cần được đóng dấu của cơ quan, tổ chức thì yêu cầu đó đối với một thông điệp dữ liệu được xem là đáp ứng nếu thông điệp dữ liệu đó được ký bởi chữ ký số của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu và chữ ký số đó được đảm bảo an toàn theo quy định . Nhìn chung, các quốc gia đều đã bước đầu xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý điều chỉnh giao dịch điện tử và chữ ký điện tử. Tuy nhiên, thực trạng triển khai và ứng dụng chữ ký số trong các giao dịch điện tử còn gặp nhiều khó khăn, có thể kể ra ba khó khăn lớn nhất là: hạn chế về tài chính, hạn chế về trình độ và hạn chế về công nghệ.
-Đăng ký dịch vụ chữ ký số giá rẻ liên hệ :
ĐT: 0906282276